//

Längst ner på sidan hittar du SKOLANS KRISGRUPP

Information från elevhälsan
Elevhälsan arbetar för att minimera risken för att elever av hälsoskäl, fysiska såväl som psykiska hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevvården och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver för att få en bra skolgång. Dessutom medverkar vi till att försöka grundlägga sunda levnadsvanor. SHV-personal är skolsköterskan och skolläkaren.

För personal som ligger under elevhälsan klicka här 

Kurator

Skolkurator Britta Widahl finns på Kilafors skola. Ett stöd för elever, föräldrar, lärare, skolledning och övrig skolpersonal. Skolkuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och krisgrupp.

Som kurator inom grundskolan stöttar och hjälper jag dig och ditt barn på bästa möjliga sätt. Vi arbetar framförallt utifrån det yrkesmässiga samtalet som bygger på kunskap om hur kommunikation sker mellan människor. Samtalen kan vara konsultativa, rådgivande, stödjande, motiverande, krisbehandlande eller ge insikt. Arbetet sker både enskilt och i grupp.
Som skolkurator jobbar man med skolans sociala miljö, ger stöd till elever, föräldrar och lärare. Det är skolkuratorns uppgift att se till helheten med eleven i fokus. Skolkuratorn informerar också i sociala frågor och har kontakt med andra myndigheter såsom polis, socialtjänst m.fl.

Till skolkuratorn kan man komma om man behöver stöd, goda råd eller handledning i en massa olika frågor. Hon kan också hjälpa till att slussa dig vidare till rätt person eller myndighet.

Det kan vara frågor som t.ex.

  • du trivs inte i skolan
  • du har problem med kompisar
  • mobbing eller utanförskap
  • du känner dig ledsen
  • du har problem med familjen
  • och mycket mycket mer... 

Du som förälder är naturligtvis välkommen att ta kontakt med mig vid små eller stora funderingar. Välkommen!

Telefon: 0278-250 52 eller 070-618 78 16

KRISGRUPP FÖR KILAFORS SKOLA

Cecilia Haage Lönn (rektor Kilafors F-9)  070-307 69 73, 0278-25442
Anna Lena Lagergren Bäckström (bitr. rektor)   0278-25459 
Brita Widahl (kurator)  070-618 78 16
Anna Martinsson (administratör) 0278-25440, 070-5788542
Malin Sjölund (förskolechef Regnbågen) 072-519 45 69

Aktuella telefonnummer:
Nummerupplysning 118 118
Läkarstation, Kilafors 0278-388 50
Folktandvården, Bollnäs 0278-356 00
Hanebo/Segersta församling, Prästgården 0278-65 05 75
SOS Alarm 112
Polisen 114 114
Sjukvårdsrådgivning 1177
Bollnäs sjukhus, vx 380 00

Tyck till här!