Vi har tre avdelningar och en fritidsklubb på vårt fritidshem.

Björnen – årskurs FSKL A, 1A, 2A, 5 

Vi som jobbar är Kicki.P, Milla, Tomas

Renen – årskurs FSKL B, 1B, 3B

Vi som jobbar är Jenny, Kristina, Safinaz

Järven – årskurs FSKL C, 2B, 3A, 3C, 4

Vi som jobbar är Kicki A, Hasse, Maggan, Demin

Kontakt med fritids

Björnen: 073-460 29 82

Renen: 073-460 29 99

Järven: 073-460 29 85

Då vi bedriver verksamhet både förmiddagar och eftermiddagar så kan vi ha svårt att svara i telefonen. Därför rekommenderar vi sms-kontakt när det gäller barnens tider osv. Vi svarar så fort vi kan.

Bra att veta

 • Vi har öppet vardagar mellan klockan 06.00 och 18.00 (vid lov kan tiderna komma att förändras).
 • Öppning samt stängning sker på avdelning Renen.
 • De barn som går på Järven & Björnen, är på sin avdelning från ungefär klockan  06.45.
 • Frukost serveras i matsalen klockan 07.20.
 • Alla barn går ut efter frukost och är ute fram till skolstart klockan 07.50.
 • Mellanmål serveras i matsalen mellan klockan 13.50 och 14.45.
 • Vid stängning har alla avdelningar som mål att gå över till Renen ca 16.40
 • Om barnet får ändrade schematider eller om någon annan än föräldern hämtar barnet, meddela fritids detta.
 • Märkta kläder och klädombyten bör alltid finnas på fritids.

Vår målsättning är att

 • barnen ska känna sig trygga och ha en naturlig kontakt med vuxna och andra barn, genom att utveckla barnens sociala kompetens, träffa fast personal i välkända lokaler och genom fasta rutiner.
 • var och en respekteras oavsett olikheter och att förebygga mobbing genom att arbeta med värdegrund, empati, jämlikhet och jämställdhet.
 • uppmuntra till nyfikenhet och ge barnen möjlighet att fantisera och bearbeta sina upplevelser genom lek i olika miljöer.
 • barnen ska kunna ta ansvar för sig själva och sina handlingar genom att successivt utveckla sin självständighet genom ökade möjligheter att ta eget ansvar.
 • ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet genom att utnyttja närmiljön.
 • skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med barnens vårdnadshavare.

 Vad är ett fritidshem?

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. För barn i åldern 10–13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) som ett alternativ till fritidshemsplats.

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevernas utveckling och lärande, dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete. Uppgiften är att komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Vi erbjuder elever en meningsfull fritid och rekreation.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt

Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper, än de normalt får i skolan.

Fritidshemmet styrs av skollagen och läroplanen.

Riktlinjer för "öppen fritidsverksamhet"

Den öppna fritidsverksamheten riktar sig till barn i åldern 10–13 år, som inte behöver den tillsyn som ges i fritidshem.

Verksamheten är ett ställe där barnen kan mötas, spela spel, köpa mellanmål m.m. I den öppna fritidsverksamheten är inte barnen inskrivna. Barnen har ett stort inflytande över sina aktiviteter.

Öppethållande

Fritidsklubben är öppet från det skolan slutar på eftermiddagen till 16:30. Under höst-, jul-, sport- och påsklov är det förlängt öppethållande mellan  8.00-16.30.

För de barn som behöver tillsyn under sommaren, hänvisas till kommunens fritidshem.

Avgift

Att vara med i Fritidsklubben, kostar 300 kr per termin och ska betalas när barnet börjar.

Mellanmål serveras varje dag till en kostnad av 10 kr. Under loven serveras frukost till en kostnad av 10 kr och lunch kostar 20 kr. Kuponger finns att köpa i matsalen. Övriga aktiviteter, som t ex bad, betalas av barnen själva.

Ansvarsfrågan

I den öppna fritidsverksamheten är ansvarsfrågan viktig att tydliggöra. Personalen har ingen skyldighet att se till barnen utomhus, utom när det är planerade aktiviteter. Barnen kan komma och gå som de vill, men däremot måste man meddela personalen när man går. Det är barn och vårdnadshavare som gör upp om vad som gäller.

Försäkring

Den försäkring som kommunen tecknat för skolbarnen, gäller även för den öppna fritidsverksamheten.

Kilbergsskolan
Postadress:
Kilbergsvägen 1
821 80 Bollnäs

Besöksadress:
Kilbergsvägen 1
821 51 Bollnäs

Skicka e-post

Expedition:
0278-253 50

Rektor
 Helén Morin
0278-252 58
073-274 64 70

Tyck till här!