Välkommen till 1B!

 

Klasslärare:Marie Arousell Larsson

070 688 18 46

 

MARIE_AROUSELL_LARSSON.jpg 

 

 

 Förskollärare: Eva Lööv 

 

EVA_LÖF.JPG   

 

Veckobrev:  

Veckobrev_v_37_Marie_1B.docx

Veckobrev_vecka_38.docx

 

 

Björktjära skola
Postadress:
Ekvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Björktjäravägen 36

  Skicka e-post

  0278-253 77

Rektor
  Per Fröderberg
  0278-254 98
  072-589 69 47

Tyck till här!