Välkommen till 6A!

 

Klasslärare: Marie Arousell-Larsson

070 688 18 46

 
MARIE_AROUSELL_LARSSON.jpg

 

Elevassistent: Ulli Hellgren

 ULRIKA_HELLGREN.jpg

 

 

Veckobrev:

Veckobrev_6A_v._11.docx

Veckobrev_6A_v._14.docx

 

Björktjära skola
Postadress:
Ekvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Björktjäravägen 36

  Skicka e-post

  0278-253 77

Rektor
  Per Fröderberg
  0278-254 98
  072-589 69 47

Tyck till här!