”Vid önskad ledighet för elev, fyll i ansökan och lämna till skolan. Rektor tar då beslut om ledigheten ska beviljas. Enligt skollagen kap 7 § 18 så kan elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Vid synnerliga skäl kan längre ledighet beviljas. Beslut grundas då på en samlad bedömning av elevens skolsituation. Vänligen kontakta skolan vid önskan om ledighet längre än tre dagar innan ni planerar ledighetens innehåll.”

Länk till blankett för ledighetsansökan m m

Tyck till här!