Vår vision

Björktjära skolas ambition är att rusta eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Det ska vara roligt, spännande, lärorikt och tryggt att gå till skolan. Detta förutsätter att vi har ett väl förankrat och ständigt pågående värdegrundsarbete, att regler och normer är kända av alla och att det finns en medveten strävan att etablera ett gott samarbete med hemmen.

På Björktjära skola strävar vi efter ett arbetsklimat som gör att alla känner sig accepterade för sin egen skull.

Ambitionen är att vår skola ska genomsyras av en positiv anda.

Här har alla ett ansvar!

 Likabehandlingsplan 2017-18.docx

Björktjära skola
Postadress:
Ekvägen 4
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Björktjäravägen 36

  Skicka e-post

  0278-253 77

Rektor
  Per Fröderberg
  0278-254 98
  072-589 69 47

Tyck till här!