Vi tycker det är viktigt att eleverna får vara med och påverka det som händer i skolan.
Det gör vi genom att ha både Elevråd samt Friends möten.

Elevråd
En gång/ månad har vi elevrådsmöte på skolan. Före dess har man haft klassråd i de olika klasserna. Från klasserna kommer en vald representant till månadsmötet med elevrådet. Här framför man olika önskemål och tankar i klasserna om förbättringar/ förändringar som man  vill ska komma till stånd på vår skola. Detta handlar med andra ord om elevinflytande och vårt demokratiska samhälle. Elevrådet har i år sex viktiga uppdrag att fungera som konferencierer på olika sammankomster vi har, som t ex internationella barndagen och skolavslutningen. Att vara elevrådsrepresentant är en viktig ingångsport till vuxenvärlden som t ex i  politiken eller i föreningslivet. Att övervinna sin nervositet/ oro över att tala inför andra är en "öppen port" inför framtiden!

Friends
Friendsgruppen på skolan är en grupp där två klassrepresentanter från varje klass i årskurs 3-6 deltar. Dessa utvalda elever träffas tillsammans i gruppen med skolans kurator samt två lärare från skolan varje månad. Som friendsrepresentant är eleverna med under hela perioden tills de går ut åk 6. Gemensamt för alla representanter är att de är utvalda som goda förebilder och kompisar i sin klass. I gruppen så arbetar vi med likabehandlingsarbete och varje träff har ett specifikt tema.

Efter varje möte får representanterna med sig något uppdrag eller övning att göra i klassen.

Med vårt arbete vill vi skapa engagemang, väcka känslor och inbjuda till ett aktivt deltagande
från alla elever och all personal på skolan.

Vi vill skapa en tryggare skola

friendslogga

 

Nyhamre skola
Postadress:
Nyhedsbacken 22
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Nyhedsbacken 22
821 31 Bollnäs

Skicka e-post

0278-256 12

Rektor
 Marie Andersson
0278-253 83
072-546 65 18

Tyck till här!