Nyhamre skola är en mångkulturell skola med elever från ca. 40 olika länder. Vi har under lång tid haft förmånen att få ta emot elever från olika länder och kulturer. Skolans personal har stor erfarenhet av att möta elever med olika bakgrund och olika språkkunskaper.

När man kommer som nyanländ till Bollnäs kommun och bosätter sig inom upptagningsområdet till Nyhamre skola blir man kallad till ett inskrivningssamtal. Under inskrivningssamtalet får man information om skolan och i vilken klass man kommer att tillhöra. Skolan inhämtar information om tidigare skolbakgrund m.m.

På inskrivningssamtalet finns förutom personal från skolan också en tolk med, antingen en fysisk person eller en telefontolk. Efter inskrivningssamtalet får elev och föräldrar en visning av skolan. I nära anslutning till inskrivningen träffar man även skolsköterskan för ett hälsosamtal.

Skolstarten för nyanlända elever på Nyhamre skola sker direkt i den klass man tillhör. Personalen har kunskap och erfarenhet av att ta emot elever med annat modersmål än svenska och språkstödjare finns på skolan för att underlätta den första tiden i skolan. Vår erfarenhet säger att man lär sig svenska snabbare och integreras bättre med sina klasskamrater om man placeras i en klass direkt vid skolstart.

Elever som har rätt till modersmålsundervisning erbjuds detta på skolan. Modersmålsundervisningen ligger utanför den ordinarie timplanen och är förlagd efter skoldagens slut. Förutom språkstöd kan rektor vid behov fatta beslut om att en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Tyck till här!