//
Öppettider

Måndag–fredag kl. 6.00–18.00 (barn som äter frukost ska komma innan kl. 7.45)

Den kostnadsfria förskolan för 3–5-åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år och pågår under perioden 1 september–31 maj

Lov 14 maj 2021

Måndag–fredag 8.00–11.00.

Inga måltider serveras.

Övriga 15-timmars barn

Måndag–fredag kl. 8.00–11.00.

Inga måltider serveras.

Personalmöten

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar från kl. 16 allt beroende på att ni vårdnadshavare försöker hämta era barn tidigare dessa dagar. Vi är tacksamma för det eftersom dessa tillfällen är viktiga för oss personal då det är enda tillfället att utanför barngruppen kunna följa upp, utvärdera och utveckla vår undervisning och verksamhet, men vi vill betona att förskolan inte är stängd efter kl. 16 utan tillsyn kan fås om man inte kan lösa det.

Utvecklingsdagar då förskolan har stängt


Föräldraråd 

 

Föräldramöte

 

Reservation för ändringar

Iréne Ängalid

Rektor 

Tyck till här!