Information Björktjära förskola våren 2020

Öppettider

Måndag – fredag kl. 6.00 – 18.00

(Barn som äter frukost skall komma innan kl. 7.45)


Den kostnadsfria förskolan för 3 -5 åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.

Pågår under tiden 1 september – 31 maj

Lov 23 december 2020 – 10 januari 2021 och samt 14 maj 2021.

Måndag – fredag 8.00 – 11.00.

Inga måltider serveras.


Övriga 15- timmars barn

Måndag – fredag kl. 8.00 – 11.00.

Inga måltider serveras.


Personalmöten

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar från kl. 16 allt beroende på att ni vårdnadshavare försöker hämta era barn tidigare dessa dagar. Vi är tacksamma för det eftersom dessa tillfällen är viktiga för oss personal då det är enda tillfället att utanför barngruppen kunna följa upp, utvärdera och utveckla vår undervisning och verksamhet, men vi vill betona att förskolan inte är stängd efter kl. 16 utan tillsyn kan fås om man inte kan lösa det.

Torsdag 13 augusti

Onsdag 16 september

Torsdag 15 oktober

Onsdag 11 november

Torsdag 10 december


Utvecklingsdagar då förskolan har stängt

Fredag 14 augusti

Fredag 23 oktober


Föräldraråd 

Onsdag 11 november kl. 18.30-19.30

 

Föräldramöte

Onsdag 21 oktober kl. 18.30-19.30

 

Reservation för ändringar

Iréne Ängalid

Rektor

 

 

 

 

 

Tyck till här!