Information Björkbackens förskola 
Våren 2020

Vi har öppet måndag - fredag kl. 6.15-18.00

(Barn som äter frukost ska komma innan 7.30)

Utvecklingsdagar då förskolan har stängt

Torsdag den 13 februari

Fredag 29 maj


Allmän förskola för 3-5-åringar

Erbjuds alla barn från och med höstterminen barnet fyller 3 år.

Pågår under tiden 1 september – 31 maj
Måndagar - fredagar kl. 8.00-11.00
Inga måltider serveras
Lov 23 december 2019 – 7 januari 2020

Övriga 15-timmars barn

Måndag - fredag kl. 8.00-11.00

Inga måltider serveras


Personalmöten

Vi förlägger våra arbetsplatsträffar från kl.16 allt beroende på att ni
vårdnadshavare försöker hämta era barn tidigare dessa dagar. Vi är
tacksamma för det men vi vill betona att förskolan är inte stängd efter kl.16
utan tillsyn kan fås om man inte kan lösa det.

Måndag 13 januari

Onsdag 12 februari

Måndag 9 mars
Måndag 6 april
Måndag 4 maj
Måndag 1 juni


Föräldramöte

 Kommer till hösten 2020

 

Föräldraråd 


Måndag 6 april kl.18-19

Tyck till här!