//

Våra öppettider

Måndag-fredag 06:00-18:00

Måndagen 15/3 från 15.45 har den ordinarie personalen digital pedagogkväll. Då är det ingen ordinarie personal på förskolan.

Personalmöten våren 2021 (Förskolan stänger 16.45 mötesdagarna)

  • Tisdag 13/4
  • Torsdg 6/5

På personalmötena planerar vi verksamheten, diskuterar vårt uppdrag utifrån läroplanen och mycket annat. Allt för att det ska bli så bra som möjligt för era barn.

Utvecklingsdagar/stängningsdagar
 
  • Fredag 4/6

Vi har fyra utvecklingsdagar per år.
Utvecklingsdagarna är till för att vi ska få tillfälle att tillsammans planera långsiktigt, att fördjupa oss i läroplanen, att fortbilda oss eller att göra allt praktiskt som behöver ses över på avdelningarna.

Vi behöver veta 14 dagar i förväg om Ert/Ditt barn behöver barnomsorg på utvecklingsdagar. Om det är möjligt får barnet vara på fritids i första hand eller ev. på någon annan förskola.

Kontakt

Besöksadress:
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Telefon:
Kometen
070-665 58 53

Solen
076-104 44 16

Stjärnan
073-665 51 12

Månen
076-659 59 00

Rektor:
Viktoria Wallin
070-190 07 17

 
 
Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!