Covid-19 - Information om (Coronaviruset)

Aktuell information till vårdnadshavare skickas via Unikum.

Skolor och förskolor i Bollnäs kommun följer folkhälsomyndighetens rekommendationer, vid minsta tecken på förkylningssymptom ska personal och elever stanna hemma, samt vara hemma två dygn efter tillfrisknande. Detta oberoende om man varit på resa eller ej.  

Personal, barn och elever som är friska kommer till förskola/skolan som vanligt.

All information som du behöver känna till om Covid-19 (coronaviruset) hittar du på Folkhälsomyndighetens sida eller via länkarna nedan:

Klicka här för generell information (Folkhälsomyndigheten)

Klicka här för information till skolor och förskolor (Folkhälsomyndigheten)

Klicka här för information på Bollnäs kommuns hemsida

 

Unikum
Nu kan du som vårdnadshavare logga in på Unikum och följa ditt barns lärande.
Mer information om inloggning mm hittar du här. Sedan kommer ni få veta mer på kommande föräldramöten under höstterminen.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 19 augusti – 20 december

Lovdagar för eleverna: 
27 september, studiedag 
28 oktober–1 november, höstlov (v 44)

Vårterminen 2020: 8 januari – 5 juni

Lovdagar för eleverna: 
2–6 mars, sportlov (v 10) 
14–17 april, påsklov (v 16)
22 maj, lovdag

Totalt för läsåret 178 skoldagar

Organisation 2019/2020

Fritidshem

Annika Jonsson

Sara Erlandsson

Josefine Lennartsson

Eva-Marie Elofsson

Jessica Linzie

F-klass

 

Eva-Marie Elofsson

Jessica Linzie

Åk 1

Kristina Westberg Larsson

Åk 2

Jeanette Olsson

Åk 3

Rasmus Lindström

Karin Persson

Åk 4-6

Marie Lindy

Anne Sjöström

Vivvi Jonsson

Sarah Vedin

Mattias Lindblom

Marianne Åkerlund

Speciallärare

Lena Lockbacken

Administratör

Elin Lindberg

 

Rengsjöskolans elevhälsoteam:
Marie Bergman, skolpsykolog
Lucas Nyberg, kurator
Kerstin Wedin, skolsköterska
Helene Morin, rektor

Lena Lockbacken, speciallärare under utbildning

 

Riktlinjer för ledigheter

Skolnärvaro är en av de faktorer som är av största vikt för att ditt barn ska nå målen i skolan. Varje dag räknas och i skolan får ditt barn ibland möta undervisning som inte går att ta igen i form av läxor. Med anledning av detta och att Skollagen säger att skolan ska vara restrektiva med ledigheter beviljas endast ledigheter som du som vårdnadshavare inte kan planera för eller styra över. Utlandsresor, jakt, fjällresor och shoppingresor är exempel på ledigheter som ej ses som synnerliga skäl för ledighet och beviljas alltså inte. Cuper mm som du som vårdnadshavare inte kan bestämma datum på beviljas däremot. Ledighet för elev ska sökas senast 14 dagar innan planerad ledighet. Rektor fattar beslut om samtliga ledighetsansökningar.

 

Rastaktiviteter

Detta läsår har fritidslärarna utökat sin samverkan med skolan genom att leda vuxenstyrda rastaktiviteter varje dag. Syftet är att alla elever ska ges möjlighet att lära sig nya lekar, testa nya aktiviteter och att alla ska känna att de har något att göra på rasterna.

Det har tagits emot väldigt positivt av eleverna och många fortsätter med de nya lekar de lärt sig även under fritidstid eller vid andra tillfällen.
 

nyarengsjoskola1

 

 

 

Aktuellt

pdfStötta stjärnläsare1.99 MB

 

Bloggar

http://bollnasblogg.se/rengsjofklass/ 

http://bollnasblogg.se/rengsjo1

http://bollnasblogg.se/rengsjo2

http://bollnasblogg.se/rengsjo3

http://bollnasblogg.se/rengsjo456  

 
Karta

Rengsjokarta
GPS N 61°21'46.48" E 16°36'10.65

Rengsjö skola
Postadress:
Västerby 7615
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Västerby 7615
821 58 Rengsjö

Skicka e-post

Rektor
 Åsa Wahlgren
 253 66
 073-274 64 33

Personalrum:
072-226 37 57 

Fritidshem:
070-191 22 60 

Kök:
0278-66 52 93

Tyck till här!

minasidor puff