Elevhälsa börjar i klassrummet...

En skola för lärande är en skola där fokus ligger på trygghet, samspel, relationer, lärares och skoledareses betydelse, elevinflytande och föräldrainflytande, och inte minst vad elever och ungdomar själva säger om lärande och hälsa. Undervisning och elevhälsa är inte två separata processer. I ett hälsoperspektiv handlar elevhälsa om elevers arbetsmiljö, lärmiljö och lärande samspel.

Forskning visar tydligt att i ett förändringsarbete är den överlägset mest verksamma faktorn relationer. Med andra ord, det som fungerar är främst knutet till ”elev-” och relationsfaktorer. Vilken kontakt du än har, hur kort den än är, kan den betraktas som en förändringsmöjlighet för den elev du möter. 


Skolsköterska Psykolog i förskola och skola Skolkurator
Specialpedagog Studie- och yrkesvägledare Skolbibliotekarie

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller direkt till oss med dina frågor.

Elevhälsan

Elevhälsochef
Annica Lindberg

Skicka e-post
 0278-257 63

 

Tyck till här!

minasidor puff