Vallsta skola

Välkommen till Vallsta skola!

Unikum
Nu kan du som vårdnadshavare logga in på Unikum och följa ditt barns lärande.
Mer information om inloggning mm hittar du här. Sedan kommer ni få veta mer på kommande föräldramöten under höstterminen.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 19 augusti – 20 december

Lovdagar för eleverna: 
27 september, studiedag 
28 oktober–1 november, höstlov (v 44)

Vårterminen 2020: 8 januari – 5 juni

Lovdagar för eleverna: 
2–6 mars, sportlov (v 10) 
14–17 april, påsklov (v 16)
22 maj, lovdag

Totalt för läsåret 178 skoldagar

 

Organisation 2019/2020

Fritidshem

Birgitta Lindström

Malin Jonsson

Martina Boman

Mona Hedblom

Anna Eklund

Magnus Delin

F-1

Marie Segersten Lek

Mona Hedblom

2-3

Ulrika Bergman

4-6

Sara Hedkvist

Annika Jonsson

Jeanette Ekelund

Magnus Delin

Anna Eklund

 

Specialpedagogiskt ansvar

Randi Ilstad

 

Riktlinjer för ledigheter

Skolnärvaro är en av de faktorer som är av största vikt för att ditt barn ska nå målen i skolan. Varje dag räknas och i skolan får ditt barn ibland möta undervisning som inte går att ta igen i form av läxor. Med anledning av detta och att Skollagen säger att skolan ska vara restrektiva med ledigheter beviljas endast ledigheter som du som vårdnadshavare inte kan planera för eller styra över. Utlandsresor, jakt, fjällresor och shoppingresor är exempel på ledigheter som ej ses som synnerliga skäl för ledighet och beviljas alltså inte. Cuper mm som du som vårdnadshavare inte kan bestämma datum på beviljas däremot. Ledighet för elev ska sökas senast 14 dagar innan planerad ledighet. Rektor fattar beslut om samtliga ledighetsansökningar.

 


Stötta en stjärnläsare


Vallsta Skola ligger ungefär två mil norr om Bollnäs i den natursköna Ljusnandalen, ett stenkast från Orbaden, Hälsinglands Riviera.

Vita skolan uppfördes 1908 och den röda skolbyggnaden invigdes 1960.

Skolan har 87 elever i årskurserna F-6.
I vita skolan finns årskurs F-6 och fritidshem fram till årsskiftet och i början på 2020 kommer fritidshemmet att flytta till röda skolan tillsammans med förskolan.
Vita skolan har också ett bibliotek och under 2020 kommer även musiksalen att bli tillgänglig.
I röda skolan kommer från och med november en helt nyrenoverad och utökad matsal att finnas och fram till dess är matsalen förlagt till idrottshallen.

Vallsta Skola har behöriga, engagerade lärare och övrig duktig personal som arbetar intensivt med att se alla barn varje dag, med att ge varje barn rätt förutsättningar för att klara av inlärningen och med att skapa en trygg och säker skola.

 

 

Vallsta skola
Postadress:
Vallsta riksväg 24
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Vallsta riksväg 24
821 67 Vallsta

Skoladministratör
 Skicka e-post
 0278-254 00
 0278-253 79

Rektor
 Daniel Johansson
0278-250 22 

Biträdande Rektor
 Helena Wavén
0278-254 06 

 

Tyck till här!

minasidor puff