Gemensamma förhållningssätt för Vallsta skola

  • Under lektionstid har vi arbetsro och vi lyssnar på lärare och på varandra
  • Vi använder ett vårdat språk och vi tar alltid hand om varandra
  • Vi är en mobilfri skola
  • Vi är ute och leker på förmiddagsrasten och på lunchrasten och ALLA får ALLTID vara med i leken

Konsekvensstegen

  • Eleverna säger till varandra.
  • Läraren säger till.
  • Enskilt samtal.
  • Samtal med föräldrar.
  • Konsekvensstegen från Skollagen.

Vallsta skola
Postadress:
Vallsta riksväg 24
821 80 Bollnäs

Besöks- och godsadress:
Vallsta riksväg 24
821 67 Vallsta

Skoladministratör
 Skicka e-post
 0278-254 00
 0278-253 79

Rektor
 Daniel Johansson
0278-250 22 

Biträdande Rektor
 Helena Wavén
0278-254 06 

 

Tyck till här!