//
Vår verksamhetsidé

På Björktjära förskola har vi en god gemenskap, arbetsglädje och en positiv anda i allt vi gör. Barnen är indelade i åldersgrupper på sju avdelningar men vi möts på gemensamma ytor, vid öppning och stängning. Våra miljöer på förskolan är föränderliga och anpassas efter barngruppen, dess behov och intressen.

På Björktjära förskola tycker vi det är viktigt att

 • barn och föräldrar känner sig trygga.
 • alla möts med respekt.
 • olikheter är en tillgång.
 • matematik och språk ingår i vår vardagliga verksamhet på ett lustfyllt och lekfullt sätt.
 • naturen är en viktig inspirationskälla. Den bjuder in till lek och motorisk träning samtidigt som vi lär oss värna om vår närmiljö och natur.
 • lek, fantasi och rörelse är viktiga inslag i vår verksamhet.
 • barnen får stimulans i sin språkutveckling genom sång, rim ramsor och tecken som stöd.
 • vi pedagoger undersöker, experimenterar och skapar med olika material tillsammans med barnen.
 • skratta!

Vi uppmuntrar och stödjer barnen i sitt upptäckande och utforskande, beroende på vad det individuella barnet är intresserat av. Vi tar tillvara på barnets lust att lära och vad som intresserar barnen just för tillfället, både som egen individ och i grupp.

Våra avdelningar

Björktjära förskolas största byggnad kallas Stora huset och består av tre hemvister. På hemvisten Röda finns barn 1–3 år, på Gula och Gröna har barn 3–5 år sin hemvist.

Nedanför det Stora huset ligger två fristående hus, Stugan där vi har barn 1–3 år, Villan är en allergiavdelning med barn 1–5 år som har hela kommunen som upptagningsområde. Bredvid Stora huset ligger Orange och Blå där finns barn 3–5 år.

En stor del av verksamheten utgörs av de olika verkstäder som vi valt att satsa på:

 • natur/teknik
 • ateljé/skapande
 • språk/matematik
 • rörelse/rytmik
 • drama/rollekar

Vi uppmuntrar och stödjer barnen i sitt upptäckande och utforskande, beroende på vad det individuella barnet är intresserat av. Vi tar tillvara på barnets lust att lära och vad som intresserar barnen just för tillfället, både som egen individ och i grupp. Vi delar in oss i åldersblandade grupper några gånger i veckan.

 • Vår ute miljö består av en stor gård med skogsmiljö och gräsytor samt asfalterade ytor för till exempel cykling.
 • Vi har även gungor och klätterställningar.
 • Vi har närhet till skog och natur och det är något som vi utnyttjar flitigt under alla årstider.
 • Vi har utelek varje dag.
 • Vi serverar hemlagad mat av egen kokerska.

Tyck till här!