//

Vi lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är genom att få ettdec generellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Vi tar tillvara på alla barns tankar och idéer.

Vi har ett ja-sägande klimat där barnen ges möjlighet att påverka sin dag på förskolan. 

Vi har regelbundet barnråd på förskolan som barn och pedagoger tillsammans följer upp och utvärderar.

Tyck till här!