//

Gronflagg

Grön Flagg är ett verktyg som ger barn fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt. Det innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man arbetar med mål och riktlinjer i läroplanen.

Grunden i Grön Flagg är inflytande, allt arbete utgår från barnens idéer och nyfikenhet. Även ett bra sätt för förskolan att visa upp sitt hållbarhetsarbete för omgivningen.

Tyck till här!