//

normer

 

 

 

 

 

 

 

Vår värdegrund vilar på läroplanen och övriga styrdokument som styr verksamheten.

Vi har en kunskaps- och människosyn där alla har ett lika värde och där kunskap skapas i samspel mellan människor.

Vi bemöter alla barn och vuxna med omtanke och uppskattning. I det dagliga arbetet har vi ett förhållningssätt där du blir sedd, uppmuntrad, lyssnad till och respekterad.

Tyck till här!