//

Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete där vi kontinuerligt följer upp och utvärderar vår verksamhet utifrån de nationella målen. Till vår hjälp använder vi oss av pedagogisk dokumentation, Uutvecklingnikum och "Vägen till framgång".

Vi upprättar därefter handlingsplaner som vi arbetar efter för att utveckla våra förbättringsområden.

Tyck till här!