//

Vi har höga förväntningar och en stor tillit till ossinflytande pedagoger och barnens förmågor. Kunskap för oss skapas i samspel med andra och i en inspirerande och föränderlig miljö.

Vi uppmuntrar till nyfikenhet och lärande genom att vara medupptäckare tillsammans med barnen.

För att kunna synliggöra sammanhangen och för att kunna fånga barnens lärandeprocesser använder vi pedagogisk dokumentation genom att observera, reflektera, dokumentera och analysera. När vi reflekterar tillsammans med barnen leder det till utveckling och förståelse för det egna lärandet.

 

 

Tyck till här!