//

Saker att tänka på

  • Det är viktigt att märka barnens alla kläder.
  • Barnen får ta med gosedjur eller gosefilt.
  • Vid sjukdom eller ledighet ring så fort som möjligt, det är viktigt för planering av mat och personal.
  • Meddela oss också när ni kommer tillbaka, helst dagen innan.
  • Kan vi inte svara, tala in ett meddelande på vår telefonsvarare eller skicka ett sms.
  • Det är viktigt att meddela om någon annan person lämnar eller hämtar. 
  • Meddela alltid nytt telefonnummer till arbete, mobil eller hem snarast möjligt.
  • All personal har tystnadsplikt och anmälningsplikt (om vi tror att något barn far illa).

Nattis
Klockarvägen 10
821 40 Bollnäs

Skicka e-post
072 50 99 381

Malin Sjölund
Rektor
Skicka e-post
 0278-254 93

 

Ny anmälan om förskoleplats görs via Skolplatsen

Tyck till här!