Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Situationen i Sverige har en fortsatt positiv trend, så även i Bollnäs kommun. Så ser det inte ut i många andra delar av världen. Minskat antal bekräftade fall i landet av covid-19 visar på en fortsatt avtagande smittspridning, detta trots en fortsatt ökning av provtagning.

Trots den positiva trenden är det viktigt att vi fortfarande agerar utifrån en pågående pandemi, där varje liv räknas! Undersökningar visar att det just nu inte är bristen på kunskap om hur vi ska bete oss som är problemet utan det verkliga problemet ligger i hur vi i praktiken väljer att bete oss. 

I Sverige vårdas just nu 58 personer på IVA på grund av covid-19 (73 förra veckan), varav en person i Gävleborgs län. 

 • Smittan är allmänt spridd i samhället och därmed ökar risken att den tar sig in i vården och omsorgen. Att hålla avstånd i samhället och stanna hemma om man har symptom är extra viktigt. Vi arbetar aktivt för att skydda våra riskgrupper. Inom äldreomsorgen är läget fortsatt under kontroll. Viss smittspridning har skett i en grupp av vårdpersonal, där har smittan skett på fritiden och inte på arbetet. En brukare i hemtjänsten är smittad men ingen på våra boenden.

 • Vi har kommit igång med antikroppstester för vård- och omsorgspersonal.

 • För att skydda riskgrupperna gäller fortfarande ett generellt besöksförbud på våra särskilda boenden/äldreboenden. Kraven på undantag från förbudet är strikta och mer om detta kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida. Det är dock verksamhetsansvarig som slutgiltigt beslutar om eventuellt undantag.

 • Vi fortsätter med våra tillsynsbesök och förståelsen hos företagare och restaurangägare för gällande regler är god. Även denna vecka har vi bara fått in ett fåtal synpunkter om trängsel på serveringsställen eller allmänna platser, ingen av dessa har resulterat i någon åtgärd från vår sida.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se

 • Du som har tagit ett covid-19 prov och har svårt att hitta dina provsvar på www.1177.se kan ringa Region Gävleborg på tfn. 026-15 03 00.

 • Den negativa ökningen av arbetslöshetsutvecklingen i Gävleborg har planat ut.

En vädjan från Bo Wallbäcks, tf. kommunchef

Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning, följ dessa enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället, badstränder, affärer, restauranger, caféer, barer med mera.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Besök inte äldre och särskilt inte våra äldreboenden om det inte kan ske säkert.
 • Tänk särskilt på ovanstående vid resor.

Håll i och håll ut!

Mer regional och nationell information
Region Gävleborgs statistik på antalet smittade i länet
Region Gävleborgs information om egenprovtagning
Region Gävleborgs presskonferenser och aktuell lägesbild
Folkhälsomyndighetens veckorapport
Folkhälsomyndigheten – detta gäller i sommar

Till sidan om Covid-19