Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Kurvan börjar åter igen att stiga uppåt och det är ingen slump när smitta sprids och att människor drabbas av covid! Det beror uteslutande på att vi inte följt rekommendationerna. Alltså hur du och jag betett oss!

Många länder i Europa stänger ner igen! Sverige är inget undantag, i tätbefolkade regioner utvecklas smittan explosionsartat. Aktuell veckorapport för utvecklingen i Sverige hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Gävleborg har hittills klarat sig bra men kurvan för smittade i länet har mer än fördubblats sedan förra veckan, från cirka 2% till 4,5% av alla provtagna. På en enda vecka! Aktuell lägesbild för Gävleborgs län hittar du på Region Gävleborgs webbplats.

Man ser flera lokala utbrott i länet som beror på att de allmänna råden inte efterföljs. Det finns bland annat spridning på arbetsplatser, inom äldreomsorgen, vid sociala sammankomster och vid fritidsaktiviteter för unga vuxna. Den är ingen slump att man smittas, det beror uteslutande på bristande försiktighet och bristande hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten och Region Gävleborg ser oroväckande på utvecklingen och uppmanar alla att ta ansvar för att minska smittspridningen genom att bland annat ha god hygien, hålla avstånd, jobba hemifrån där så är möjligt, minska de sociala kontakterna och stanna hemma vid minsta symptom.

Antal inneliggande covid-patienter i Region Gävleborg var den 29 oktober 6 personer, varav inga på IVA. Fortsätter smittspridningen leder det till en ökad belastning på en vård som både behöver återhämtning och fokusera på annan vård. Den senaste statistiken för Gävleborgs län hittar du på Region Gävleborgs webbplats.

 • I Bollnäs kommuns vård- och omsorgsverksamheter är läget lugnt. Planering för säsongens influensavaccinering, för medarbetare inom vården och medarbetare med nära brukarkontakt, pågår.

 • I kommunens barn- och utbildningsverksamheter finns ett bekräftat fall av covid-19, det gäller personal på en skola.

 • Vid inspektion i kommunen den gångna helgen uppmärksammades trängsel under kvällstid, på en av Bollnäs restauranger. Dialog fortgår med krögaren om ändrade rutiner och en uppföljande inspektion kommer att utföras.

 • Under hösten och vintern ökar även spridningen av säsongsinfluensan och det är därför viktigt att riskgrupper vaccinerar sig. Det kan vara farligt att ha både covid och säsongsinfluensa på samma gång. Även om man vaccinerade sig förra året så måste man vaccinera sig även i år. Det är olika vaccin från år till år.
  I år kommer vaccineringen ske med lite annorlunda lösningar. Varje hälsocentral anpassar sig efter sina förutsättningar. Läs mer om årets säsonsinfluensavaccinering på Region Gävleborgs webbplats. Du kan också vända dig till din vårdcentral för information.

 • Coronapandemin tar inte höstlov och vi bör tänka på att fira halloween på ett annorlunda sätt i år. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att fortsatta hålla avstånd och undvika nya kontakter, även under halloween och andra högtider och lov.

 • Du som bor i ett hushåll med en person som är sjuk i covid-19 har hög sannolikhet att bli smittad och ska därför isoleras i hemmet. Du räknas därmed som ett misstänkt fall och lyder under smittskyddslagen för skyddsplikt. Det betyder att du inte ska utsätta andra människor för smittrisk och därför vara isolerad i hemmet under minst sju dagar. Läs mer om hemisolering av anhöriga till covidsjuka på Region Gävleborgs webbplats.

 • Region Gävleborg rapporterar om att personer som testat sig för covid-19 återgår till vardagen innan de fått sitt provsvar, vilket riskerar att sprida smittan. Om du tagit ett test är det viktigt att du isolerar dig och inte träffar andra förrän du har fått ditt provsvar!

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av covid-19 samt antikroppstester. Vill du testa dig finns instruktioner på www.1177.se


En skarp uppmaning från Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef

Nu börjar det brännas på allvar, det hänger på dig och mig igen. Smittan sprids inte slumpmässigt, Den sprids för att vi slarvar och det går fort! Julbord, Halloween, Black Friday och julhandel står framför oss.

Avstånd, trängsel och handhygien är ditt och mitt ansvar, inte någon annans. Kanske begränsande, men avgörande för att förhindra smittspridningen och i slutändan räddar det hälsa och liv och gör att samhället kan fungera så bra som möjligt. Vi vill inte ha det som i till exempel Italien eller Frankrike.

Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning. Följ dessa enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället som skola och arbete, kollektivtrafik, affärer, restauranger, caféer och barer.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Glöm inte att många våra äldre är de mest känsliga!
 • Ni som tillhör gruppen unga vuxna, tänk er för hur ni beter er, ni blir sannolikt inte särskilt sjuka om ni blir smittade men tänk på era äldre nära och kära.

Håll i och håll ut!

 Fira höstens högtider på ett säkert sättTill sidan om Covid-19