Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

En andra smittvåg är här!

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att öka. Nästan alla regioner har nu infört skärpta lokala allmänna råd. Smittskydd i Region Gävleborg arbetar just nu tillsammans med Folkhälsomyndigheten fram skärpta lokala allmänna råd för vår region.

Det finns en pandemitrötthet som gör att många slarvar med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd och att vara noga med hygienen. Smittspårning visar att smittan till stor del sprids på arbetet och i sociala sammanhang som privata fester och andra träffar. Man har märkt att råden följs sämre när man träffar arbetskamrater, vänner och andra närstående, att man ”litar på” att dessa inte sprider smitta. Det är fel, rekommendationerna behöver alltid följas!
Vanliga frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från Bollnäs kommuns verksamheter

Kommunens ledning går nu upp i en högre beredskap för att säkra upp verksamheterna och för att öka vår beredskap i att kunna hantera snabba förändringar. Vi ser hela tiden över vad vi kan göra i våra verksamheter för att minska smittspridningen. Det förekommer smitta i hela samhället och givetvis då även bland anställda i kommunens verksamheter, Bollnäs kommun har nästan 3000 anställda.

 • Den aktuella lägesbilden visar att läget just nu är under kontroll i kommunens förvaltningar, vi är dock medvetna om att läget snabbt kan förändras. I skolan är sjukfrånvaron hos personalen ganska hög men det beror allra främst på andra sjukdomar än covid-19. I de verksamheter med rapporterade fall av smitta informerar vi de som berörs av verksamheten, till exempel personal och vårdnadshavare samt vidtar nödvändiga åtgärder i dialog med Smittskydd Gävleborg.

 • Efter tät dialog med Region Gävleborgs smittskyddsläkare har Kulturhuset Bollnäs beslutat att ställa in alla publika evenemang från och med idag fredag den 13 november. Det betyder att alla kommande evenemang med publik ställs in, men streamingsatsningen Hälsingland Live fortsätter.
  Om beslutet på Kulturhusets webbsida

 • En beredskap finns även för begränsningar i andra publika verksamheter såsom sport- och simhallar och bibliotek. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utvecklingen i samhället.

 • Inspektioner fortsätter på serveringsställen för att kontrollera att föreskrifterna efterföljs, mindre påpekanden om möblering och placering av matgäster förekommer.

 • Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp kan få dina dagligvaror och apoteksvaror hemkörda utan kostnad.
  Läs mer om hur du får hjälp med att handla dagligvaror och apoteksvaror

Information från Region Gävleborg

Coronaviruset sprids i allt snabbare takt i Gävleborgs län. För en månad sedan hade man 60 fall av rapporterad smitta per vecka till ett nuläge med 700 fall per vecka.
Aktuell covid-statistik för länet hittar du på Region Gävleborgs webbplats

För att bromsa smittspridningen måste vi vara konsekventa. Region Gävleborg trycker åter igen på att det är just på grund av att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte efterlevs som smittspridningen ökar.

Information som gäller hela landet

Internationellt fortsätter smittspridningen att slå nya rekord. I Sverige ser man en stor och snabb ökning av antalet smittade, inte riktigt lika stor ökning som förra veckan men det kan bero på att det inte är lika god tillgång på tester just nu. Troligen släpar statistiken. 

Smittan har tagit sig in på äldreboenden men ännu inte i lika stor utsträckning som under våren. Läget är ändå mycket allvarligt. Antalet inlagda på IVA ökar men även där ännu inte lika många som i våras. 

Att smittspridningen ökar beror uteslutande på att de allmänna råden inte efterföljs. 

Aktuell statistik för landet på Folkhälsomyndighetens webbplats
Skydda dig själv och andra från smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 • Vid lokala utbrott av covid-19 i landet kan Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i aktuell region, besluta om vilka lokala allmänna råd som ska gälla. Var uppmärksam på detta om du tänker resa utanför vår egen region. Vi kan räkna med att även Region Gävleborg inom kort kommer få skärpta lokala allmänna råd. Mer information kommer när ett beslut är taget.
  Om andra regioners skärpta lokala allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats

 • Barn utgör fortsatt en liten andel av de rapporterade covid-19-fallen i Sverige. En ny rapport visar att grundskollärare, förskollärare och barnskötare som träffar större grupper av barn, inte har en högre risk för att drabbas av covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper. Smittan sprids huvudsakligen mellan vuxna.
  Rapport om spridning av covid-19 i skolan på Folkhälsomyndighetens webbplats

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bo Wallbäcks

Smittan sprids nu otroligt snabbt och vi står snart inför skärpta lokala allmänna råd även hos oss. Varje vecka har jag uppmanat om att följa de allmänna råden för att förhindra att bli smittad eller att smitta andra. Smittan sprids ju som vi vet inte slumpmässigt, den sprids för att vi slarvar och det går otroligt fort! Motmedlet vet vi alla, följ de allmänna råden, alltid! Covid-19 är för många en dödlig sjukdom och för ännu fler en svår sjukdom!

 • Avstå den där festen, trängseln i butiker och köpcentrum. Begränsa dina nära fysiska kontakter, alltid!
 • Ta personligt ansvar och håll avstånd i skolan och på arbetet, i kollektivtrafiken, affärer, restauranger, caféer och barer, alltid!
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covid-test, i det här läget är det hög risk att det är covid.
 • Tvätta händerna ofta och noga!

Håll i och håll ut, tillsammans kan vi göra skillnad!

Lyssna också till kommunchef Helena Björkmans viktiga budskap!

 

Till sidan om Covid-19