Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Den omfattande samhällsspridningen av covid-19 fortsätter. Många har nu någon närstående eller vän som drabbats eller känner till någons kompis-kompis som fått corona. Kanske du själv är drabbad?

För att hindra spridningen av covid-19 är det viktigt att alla, oavsett ålder och riskfaktorer, hjälps åt för att förhindra att smittan sprids. Den största nyheten denna vecka är de skärpta allmänna råd som införts i regionen och som påverkar dig som bor i Bollnäs kommun.

Vanliga frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från Bollnäs kommuns verksamheter

Vi vet att antalet smittade ökar kraftigt i hela länet, så även inom Bollnäs kommungränser. Det finns stora utbrott av covid-19 i flera av länets kommuner, där även på äldreboenden och i skolan. Just i skrivandets stund ser vi inget klusterutbrott av covid-19 i någon av Bollnäs kommuns verksamheter, men vi vet att situationen snabbt kan förändras.

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer. Vi ser hela tiden över vad vi kan göra i våra verksamheter för att minska smittspridningen men vi behöver också din hjälp med att minska smittspridningen och därmed rädda liv. Den oroväckande utvecklingen i samhället har nu resulterat i skärpta allmänna råd för vårt län.

 • Skärpta allmänna råd och konsekvenser för kommunens verksamheter
  Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.
  Skärpta allmänna råd i Gävleborgs län

  För att begränsa smittspridningen av covid-19 kommer därmed en rad åtgärder att genomföras i våra kommunala verksamheter under den tid som de skärpta allmänna råden gäller.
  Konsekvenser av skärpta allmänna råd för Bollnäs kommuns verksamheter

 • Stöd och omsorg
  Läget är under kontroll inom socialförvaltningens verksamheter. I dagsläget finns ett fåtal positiva brukare men ingen konstaterad spridning. Det finns god tillgång på skyddsutrustning och man följer regeringens, folkhälsomyndighetens och Region Gävleborgs rekommendationer.

  Ökad smittspridning av covid-19 i samhället innebär även en ökad risk för smittspridning på våra särskilda boenden. Verksamheten erbjuder möjlighet till smittsäkra besök men vi vill påminna anhöriga som vill göra besök att vara extra försiktiga; inte komma på besök om man har minsta förkylningssymptom, hålla avstånd och vara noga med hygienen. Ta kontakt med det boende du vill besöka för mer information om våra försiktighetsåtgärder.

 • Barn och grundskola
  Anpassningar görs i arbetsmiljön för barn/medarbetare och i verksamheternas lokaler. Man arbetar med att följa de råd som gäller för barnomsorg och grundskola. I verksamheterna för barn och grundskola är sjukfrånvaron hos personalen ganska hög men det beror allra främst på andra sjukdomar än covid-19 och att man stannar hemma vid minsta förkylningssymptom. Det finns bland personalen ett fåtal som testat positiv för covid-19 men ingen konstaterad allmän spridning.

  I de verksamheter med rapporterade fall av smitta informerar vi de som berörs av verksamheten, till exempel personal och vårdnadshavare samt vidtar nödvändiga åtgärder i dialog med Smittskydd Gävleborg.

 • Inspektioner på serveringsställen
  Inga rapporter eller klagomål om trängsel på restauranger eller serveringsställen har inkommit under denna vecka. Förbud för servering över disk har införts på ett serveringsställe.

Information från Region Gävleborg

Fortsatt ökning av antalet smittade i länet. Från att ha varit ett 60-tal i veckan för en månad sedan är prognosen nu omkring 900 positiva provresultat för covid-19 per vecka, det har gått fort!
Aktuell covid-statistik för länet hittar du på Region Gävleborgs webbplats

Inom regionen talar man inte i samma utsträckning om klusterutbrott utan nu om så kallade ”hotspots”, platser där man ser en snabb uppgång av antal smittade.
Ökad smittspridning slår hårt mot vissa orter – Region Gävleborgs webbplats

Andelen som är immuna i antikroppstest ökar. Av 1000 prover den senaste veckan var 21% positiva med antikroppar. Gävleborg var en av de sista regionerna att införa skärpta allmänna råd.

 • Skärpta allmänna råd införs i Gävleborg
  Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Gävleborgs län fattat beslut om skärpta allmänna råd. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Besluten gäller till och med den 13 december men kan förlängas.
  - Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
  - Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
  - Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  - Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
  Mer om de skärpta allmänna råden som gäller för Gävleborg – Region Gävleborgs webbplats

 • Coronaprovtagning endast för personer över 18 år
  Smittspridningen är för närvarande mycket hög i Gävleborg, vilket har lett till att efterfrågan på egenprovtagning för corona har överskridit kapaciteten. Det är ett problem som Region Gävleborg har gemensamt med övriga regioner i landet.

  Gävleborgs barn och unga från 1 till 18 år har hittills kunnat boka tid för uthämtning av ett provtagnings-kit, men den möjligheten pausas från 19 november för en tid framöver. Barn och unga kommer dock även i fortsättningen att provtas vid inläggning på sjukhus eller som led i en utredning.
  Coronaprovtagning för barn och ungdomar pausas – Region Gävleborgs webbplats

 • Brist på influensavaccin i Gävleborg
  Det är brist på vaccin mot säsongsinfluensan i hela Sverige, så även i Gävleborg. Från den 13 november är det endast prioriterade grupper som får vaccin. Bristen beror på att leverantören inte kan leverera de utlovade doserna. Positivt att så många vill vaccinera sig.
  Brist på influensavaccin i Gävleborg – Region Gävleborgs webbplats

 • Tveka inte att söka vård
  Ingen ska avstå från att söka vård för sina besvär, oavsett orsak. Även den som har förkylningssymtom kan söka vård inom primärvården. När du är i kontakt med vården, berätta att du har symptom.

 • Konstnärliga uppdrag till kulturskapare i Gävleborg
  Är du professionell kulturskapare i Gävleborg och vill fortsätta utveckla din konstnärliga verksamhet under rådande coronapandemi? Nu kan du söka uppdrag från Kultur Gävleborg inom Region Gävleborg.
  Nya konstnärliga uppdrag till kulturskapare i Gävleborg – Region Gävleborgs webbplats

 • Stöd till dig som är företagare
  Den pågående pandemin ger negativa ekonomiska effekter för såväl individer som företag men det finns stöd att söka för dig som är företagare.
  Om regionalt stöd till företagare i Gävleborgs län på verksamt.se

Information som gäller hela landet

Smittan ökar i hela Sverige. Av de som testades förra veckan i landet var 12,9 % smittade i covid-19. Testningen har ökat men kapaciteten är ansträngd i vissa regioner.

Aktuell statistik för landet - Folkhälsomyndighetens webbplats

Skydda dig själv och andra från smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Nyttiga länkar

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bo Wallbäcks

När vi nu har skärpta allmänna råd för regionen betyder det att vi i kommunledningen tar extra stort ansvar och gör drastiska förändringar i verksamheterna -allt för att hjälpa till med att minska smittspridningen. Detta innebär att det för ett tag blir lite tråkigare för många men det är nödvändigt för att rädda människoliv. Vi stänger tillfälligt ner eller begränsar verksamheter och lokaler.

Följ de allmänna råden, alltid! Covid-19 är för många en dödlig sjukdom och för ännu fler en svår sjukdom!

 • Avstå den där middagen, trängseln i matbutiken och avstå helt från att besöka köpcentrum. Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med.
 • Ta personligt ansvar och håll avstånd i skolan, på arbetet och i kollektivtrafiken. Gör inga onödiga resor och framför allt inte i kollektivtrafiken.
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covid-test, i det här läget är det hög risk att det är covid.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Håll i och håll ut, tillsammans kan vi göra skillnad! 

Till sidan om Covid-19