Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Spridningen av coronaviruset i Gävleborg har ökat kraftigt de senaste veckorna.

Sedan de lokala allmänna råden infördes av Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren har länets kommuner vidtagit ett flertal åtgärder. Vad som gjorts i respektive kommun skiljer sig dock åt. Nu samlas kommunerna runt gemensamma initiativ för att göra det tydligare vad som gäller för länets invånare.

Den gemensamma inriktningen handlar alltså om hur varje kommun tolkar att de lokala skärpta allmänna råden påverkar kommunala verksamheter. Den senaste veckan har ett intensivt arbete pågått i respektive kommun, samtidigt har diskussioner förts under ledning av Länsstyrelsen Gävleborg för att hitta gemensamma åtgärder.

Överenskommelsen gäller så länge Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd gäller i Gävleborgs län, det vill säga fram till och med den 13 december.

Det här är länets kommuner överens om - Länets aktörer agerar gemensamt i kampen mot coronaviruset

Till sidan om Covid-19