Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Förordningen SFS 2020:965 började gälla i fredags den 20 november.

Från och med i fredags är servering av spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat förbjudet mellan klockan 22.00 och klockan 11.00.
Lokalen där servering bedrivs, måste vara utrymd senast klockan 22.30.

Notera 1:
att förbudet även gäller arrangemang som enligt 8 kap 1a§ Alkohollagen (2010:1622) är undantagna från kravet på serveringstillstånd.
Även privata fester omfattas alltså av förbudet, om de hålls utanför hemmet och om någon form av betalning för alkoholen utgår.

Notera 2:
att restauranger som redan idag bara serverar folköl, inte påverkas av förbudet.

Notera 3:
att den här förordningen inte reglerar maxantal personer. Ett sådant beslut väntas v. 48. Det beslutet förväntas reglera maxantal personer vid offentlig tillställning/allmän sammankomst. Det beslutet kommer alltså inte att beröra alla restauranger utan bara de som bedriver verksamhet som klassas som offentlig tillställning/allmän sammankomst. Sådana verksamheter regleras i ordningslagen. Den vanligaste sådana verksamheten som kan vara aktuell på en restaurang är dans.

Öppet utan alkohol?
Om verksamhetsutövaren så önskar, kan lokalen efter att ha varit utrymd och stängd i minst en timme, åter öppnas för servering av lättdrycker, mat och folköl.

Avslutar man sin alkoholservering klockan 22.00 och utrymmer till 22.30 kan man alltså öppna igen utan spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat, tidigast klockan 23.30. Man måste också:  

• Täcka över eller flytta bort spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdrycksliknande preparat, så att det tydligt framgår att sådana varor inte finns till försäljning.

• Anmäla till tillståndsenheten att man avser att hålla öppet på angivet sätt (AL 9:11) och ange vilka nya stängnings- och öppningstider man avser att ha.

• Anmäla försäljning av folköl om man avser att bedriva sådan försäljning under förbudstiden.

• Tillhandahålla mat under den tid som man serverar folköl

Tidsrymden en timmes stängning har sin grund i föreskrift FHIFS 2002:6 utgiven av Folkhälsomyndighetens (FHM) föregångare Folkhälsoinstitutet (FHI). Till dess att nuvarande FHM utger nya föreskrifter med ett nytt innehåll, stödjer sig tillståndsenheten på den gamla föreskriften avseende tidsrymd som serveringsställe behöver hållas stängt.

pdfLäs mer om förordningen i en information från Kommunalförbundet Hälsingland.560.66 KB

Trängsellagstiftningen fortsätter gälla som tidigare.

 

Till sidan om Covid-19