Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Antalet smittade fortsätter öka i hela landet. Det gäller även i länets alla kommuner. Det är en oroväckande trend. Trots de skärpta allmänna råden är många oförsiktiga att hålla avstånd och följa råd och regler för att hindra smittspridning.  

Topp i mitten på december
Enligt nya beräkningar kan smittspridningen i Sverige komma att nå en topp i mitten av december. Det visar ett scenario från Folkhälsomyndigheten.

Undvik trängsel i butiker
Under julhandel och reaperioder som Black Friday eller Cyber Monday finns en stor risk för trängsel i butikerna och därmed också en ökad smittspridning. På grund av pandemin ska det inte förekomma i år.

Handla lokalt och säkert
Det positiva är att den lokala handeln inte är sena med att ställa om till en mer säker shopping. Butiker och företag anordnar digitala visningar av sina produkter, privat shopping utanför ordinarie öppettider, visning av sina produkter på hemsidor och i sociala medier, utkörning av mat och leverans utan att du behöver gå in i butiken. Det finns många smarta lösningar för att fortsätta stötta den lokala handeln utan att riskera att bli smittad eller att smitta någon annan. Bollnäsdraget och lokala handlare arbetar i dialog med kommunen för att du ska kunna stötta den lokala handeln, och samtidigt handla säkert, du kan läsa mer på bollnasdraget.se.  Men kom ihåg, det är alltid ditt och mitt ansvar att inte bidra till trängsel!

Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbund

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer. 

För att säkra kommunens funktioner och verksamheter arbetar både politiker och tjänstemän i en förhöjd beredskap, allt för att snabbt kunna ställa om och anpassa till rådande läge. Genom snabba förändringar i flera av våra verksamheter kan vi bidra till att minska smittspridningen. Bland annat kommer Kommunfullmäktiges sammanträde, nu på måndag, för första gången i historien att genomföras helt digitalt.

Vi arbetar för lösningar för den lokala handeln i deras arbete för en coronasäker handel och har nu därför startat en dialog med Bollnäsdraget. Vi behöver tillsammans stötta den lokala handeln men på ett så säkert sätt som möjligt. Det finns många smarta och digitala lösningar.

 • Flera av våra verksamheter ställer om för att bidra till en minskad smittspridning
  Konsekvenser av skärpta allmänna råd för Bollnäs kommuns verksamheter

 • Stöd och omsorg
  Läget är under kontroll inom socialförvaltningens verksamheter. Vi har i dagsläget endast ett fåtal brukare med konstaterad covid-19 men ingen utbredd spridning. Det finns god tillgång på skyddsutrustning.

 • Barn och grundskola
  I verksamheterna för barn och grundskola är sjukfrånvaron hos personalen relativt hög men det beror främst på andra sjukdomar än covid-19 och att man stannar hemma vid minsta förkylningssymptom. Det är nationellt ett problem för vården att kunna testa alla som behöver testas och av den anledningen kan frånvaro dra ut på tiden. Det finns bland personalen ett fåtal som testat positiv för covid-19 men ingen konstaterad allmän spridning. Respektive skola skickar ut viktig information genom sina upparbetade kontaktkanaler, främst genom Unikum.

 • Gymnasie-/gymnasiesärskolan
  Hälsinglands utbildningsförbund
  Gymnasie-/gymnasiesärskolan följer Folkhälsomyndigheten råd och anvisningar och håller verksamheterna öppna. Man har regelbundna avstämningar och har bland annat ändrat scheman och gjort lokalanpassningar för att färre elever ska mötas. Ingen utbredd smittspridning i verksamheterna men sjukfrånvaron är något högre både bland elever och personal jämfört med en ”vanlig” höst. Detta beror på att man är noga med att stanna hemma vid minsta symptom och sedan avvakta provsvar.

 • Vuxenutbildning
  Hälsinglands utbildningsförbund
  Vuxenutbildningen håller öppet men stora delar av undervisningen sker på distans/halvdistans och har gjort det sedan i augusti. En del utbildning sker på plats där det bedöms nödvändigt. Man har regelbundna avstämningar och jobbar i mindre grupper. Ingen smittspridning, och ingen märkbar högre frånvaro.

 • Inspektioner på serveringsställen
  Inga rapporter eller klagomål om trängsel på restauranger eller serveringsställen har inkommit under denna vecka. Antalet gäster på lunchserveringarna har minskat märkbart och därmed även trängseln. Riktade inspektioner på ett antal serveringsställen är planerade, inte minst med tanke på att det är lönehelg.

 • Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med att handla?
  Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp kan få dina dagligvaror och apoteksvaror hemkörda utan kostnad.
  Läs mer om hur du får hjälp med att handla dagligvaror och apoteksvaror

Information från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg

Att många inte följer de skärpta allmänna råden gör att smittan fortsätter att spridas och sjukvårdsvistelserna och dödsantalet ökar.

Vården berättar att även unga och friska riskerar att bli jättesjuka och att återhämtningen och rehabiliteringen efter att ha insjuknat i covid kan vara mycket lång.

Regionen prioriterar vård för covidsjuka vilket innebär att flera planerade operationer ställs in. Man ser en uppgående kurva på inneliggande covid-patienter men dessa får nu vård som gör att fler överlever, fler än i våras.

Aktuell covid-statistik för länet hittar du på Region Gävleborgs webbplats

Information som gäller hela landet

Nationellt så har det den senaste veckan bland annat pratats mycket om coronasäker handel, snabbtester och coronavaccin.

Viktiga länkar

 • Andra språk/other languages
  Länkar till information om coronaviruset/covid-19 på andra språk

 • Tänk källkritiskt
  Vid större händelser finns risk för ryktesspridning. MSB har tagit fram tips för vad du ska tänka på när du bedömer information.
  6 tips - tänk på det här när du bedömer information - MSB

 • Om du känner oro för coronaviruset
  Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv.
  Om du känner oro för coronaviruset – Folkhälsomyndigheten

 • Är det någon som gör dig illa?
  Coronapandemin har lett till ökad social distansering och att vi spenderar allt mer tid i hemmet. Nu larmar organisationer runt om i landet att våld i nära relationer ökar. Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam. Blir du utsatt?
  - Vill du ha hjälp eller göra en orosanmälan om en vuxen ring oss på tfn. 0278- 256 04 (mån-fre 8-12 och 12.30-16).
  - Gäller det orosanmälan för barn ringer du tfn. 0278- 252 02 (mån-fre 8-12 och 12.30-16.30).
  - Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation har direktnummer 073-087 87 26.
  - Du kan också ringa Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon tfn. 020-50 50 50.
  Mer om hur du kan få hjälp hittar du på vår webbplats

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bo Wallbäcks

Trots det skärpta allmänna råden, och att vi vid det här laget vet hur vi ska bete oss för att minska smittspridningen, är det för många som fortsätter att leva på som vanligt. Jag vet att det är många som gör sitt yttersta för att inte riskera att bli smittade eller att smitta andra och ni är riktiga hjältar! Jag vill att vi alla blir hjältar och tar den här pandemin på allvar. Genom att vara rädda om oss själva och andra kommer vi snabbare ut på andra sidan.

Vi är på väg mot jul och överöses av erbjudanden som lockar oss till butikerna. Ta chansen att handla lokalt men coronasäkert. Vänd dig till din favoritbutik och se vad just dom har för lösning på coronasäker shopping. Handla lokalt och tryggt, långt borta från trängseln.     

Följ de allmänna råden, alltid!

 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Avstå den där middagen och att trängas i butiker. Handla lokalt men coronasäkert och träffas via videosamtal.
 • Ta personligt ansvar och håll avstånd i skolan och på arbetet.
 • Gör inga onödiga resor och framför allt inte i kollektivtrafiken.
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covid-test.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Håll i och håll ut, tillsammans kan vi göra skillnad! 

Till sidan om Covid-19