Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Även den här veckan ökar antalet smittade i hela landet. Det gäller även i de flesta av länets kommuner. Glädjande så är inte ökningen i Bollnäs lika stor. Om det är tur eller beror på att vi är extra försiktiga och duktiga på att följa de allmänna råden vet vi inte. Vi hoppas på det senare och fortsätter så även framöver. Heja dig som följer de allmänna råden, skyddar andra och avlastar vården!

Näringslivet har klarat sig bra
I kommunen har näringslivet i det stora hela klarat sig bra hittills under krisen och en förklaring till det kan vara att fler handlar på hemmaplan i stället för att åka iväg och shoppa. Fortsätt med det men tänk på att handla coronasäkert.

Undvik trängsel i butiker och handla lokalt
Under julhandel finns en stor risk för trängsel i butikerna och därmed också en ökad smittspridning. Det finns många smarta lösningar för att fortsätta stötta den lokala handeln utan att riskera att bli smittad eller att smitta någon annan. Om hur Bollnäsdraget och lokala handlare arbetar för att du ska kunna stötta den lokala handeln, och samtidigt handla säkert, kan du läsa om på bollnasdraget.se.

Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbund

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer.

För att säkra kommunens funktioner och verksamheter arbetar både politiker och tjänstemän i en förhöjd beredskap, allt för att snabbt kunna ställa om och anpassa till rådande läge. Genom snabba förändringar i flera av våra verksamheter kan vi bidra till att minska smittspridningen.

Som arbetsgivare följer vi noga sjukskrivningsstatistiken och ser än så länge ingen högre sjukskrivning i våra verksamheter nu än normalt.

 • Våra verksamheter ställer om för att bidra till en minskad smittspridning
  Konsekvenser av skärpta allmänna råd för Bollnäs kommuns verksamheter

 • Stöd och omsorg
  Läget är under kontroll inom socialförvaltningens verksamheter. Vi har i dagsläget endast ett fåtal brukare med konstaterad covid-19 men ingen utbredd spridning. Det finns god tillgång på skyddsutrustning.

 • Barn och grundskola
  I verksamheterna för barn och grundskola är sjukfrånvaron hos personalen relativt hög men det beror främst på andra sjukdomar än covid-19 och att man stannar hemma vid minsta förkylningssymptom. Det finns bland personalen ett fåtal som testat positiv för covid-19 men ingen konstaterad allmän spridning. Respektive skola skickar ut viktig information till berörda genom sina upparbetade kontaktkanaler.

  Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendationer för barn och unga innebär att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.
  Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

 • Tekniska stänger för besökare
  På grund av rådande läge så är Tekniska kontorets lokaler, på Aseavägen i Bollnäs, endast öppna för anställda inom Bollnäs kommun som har sin ordinarie arbetsplats i tekniskas lokaler. I första hand hänvisar vi till respektive handläggare för kontakt via telefon eller digitalt möte. Tfn växel 0278-250 00. För personlig service hänvisar vi till stadshusets kundcenter.

 • Inspektioner på serveringsställen
  Inga rapporter om trängsel har kommit in och de inspektioner som utfördes i helgen på ett antal serveringsställen var samtliga utan anmärkning.
  Vill du göra en anmälan om trängsel på ett serveringsställe kan du göra det i kommunens e-tjänst

 • Gymnasie-/gymnasiesärskolan
  Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB)
  Regeringen har beslutat att gymnasieskolan ska gå över till distansundervisning igen med start på måndag den 7/12. HUFB kommer att ha en planeringsdag idag fredag den 4/12 för all personal inom gymnasieskolan. Även om undervisningen ställs in kan prov under fredagen genomföras som planerat. Eleverna kan komma till skolan och hämta sina böcker och annat material. Lunch serveras idag fredag. HUFB kommer gå ut med information om hur det blir med skollunchen framöver.
  • APL och lärling ska fortsätta som nu ute på arbetsplatserna.
  • Introduktionsprogrammen ska rulla på, skolförlagt.
  • Gymnasiesärskolan fortsätter också som idag.
  • Elever på yrkesprogrammen kommer att ha möjlighet att göra vissa moment i skolan i mindre grupper utifrån behov.
  • Även andra praktiska moment kan genomföras i mindre grupper vid behov.
  • Prov kan genomföras i mindre grupper.
  • Elever i behov av stöd kan få det på plats i skolan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

 • Vuxenutbildning
  Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB)
  Vuxenutbildningen håller öppet men stora delar av undervisningen sker på distans/halvdistans och har gjort det sedan i augusti. En del utbildning sker på plats där det bedöms nödvändigt. Man har regelbundna avstämningar och jobbar i mindre grupper. Ingen smittspridning, och ingen märkbar högre frånvaro.

 • Bollnäs bostäder
  Bovärdskontor och huvudkontor håller stängt för besök.
  Komma i kontakt med Bollnäs bostäder – Bollnäs bostäders webbplats

 • Bollnäs energi
  Håller stängt för besökare.
  Komma i kontakt med Bollnäs energi – Bollnäs energis webbplats

 • BORAB
  På grund av ökning av covid-19 ber BORAB dig som besökare av deras återvinningscentraler att fortsätta tänka på:
  • att inte besöka återvinningscentralen om du är sjuk eller upplever förkylningssymptom.
  • att du precis som vanligt ställer dina frågor till personalen på återvinningscentralen om du behöver. Tänk på att hålla avstånd. Tänk också på att personalen har begränsad möjlighet att hjälpa till med att lyfta i och ur saker.
  • att städa efter dig! BORAB har just nu begränsad personalstyrka och ber dig därför att tänka lite extra på vikten av detta.
  • Det råder fortsatt besöksförbud inom BORABs kontorslokaler tills vidare.

Covid-19 information från Borab - Borabs webbplats

Information från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg

Covidpatienter strömmar in till Hudiksvalls sjukhus och läget är nu riktigt allvarligt. Man har det riktigt tufft i vården just nu och allt fler behöver vård för sin covid-19. Alla covidplatser på Hudiksvalls sjukhus är fulla. I kombination bland hög sjukfrånvaro bland personal är det mycket problematiskt. Man arbetar med att utöka antalet covidplatser. Vården vädjar till oss alla att till varje pris följa de allmänna råden. Även unga och friska kan bli riktigt sjuka och behöva vård för covid-19. Smittan sprider sig även explosionsartat på vissa av länets äldreboenden, både bland personal och boende.

Testkapaciteten (det gäller analyskapaciteten) har slagit i taket därför kan man inte se hela sanningen i länets covid-statistik just nu. Analysförmågan kommer att utökas genom hjälp från utländska laboratorier.

Aktuell covid-statistik för länet hittar du på Region Gävleborgs webbplats

 • Planerar för start av vaccinering i januari
  Just nu planerar Regionen för att starta vaccinationer i januari, så snart ett godkänt vaccin är på plats. Det kommer tas fram en plan för vilka som ska få vaccinet först men man kommer fokusera på olika riskgrupper och de som arbetar inom vården. Det kommer att ta tid men alla som vill kommer att få vaccination och det kommer inte att kosta något. Mer information om vaccination kommer löpande.

 • Hjälp till att avlasta vården – hitta rätt i informationen om covid-19
  1177 Vårdguiden på telefon är mycket högt belastade med samtal. Deras huvudsakliga uppgift är att ge råd om vård och egenvård samt vid behov hänvisa till rätt vårdnivå.
  Hjälp till att avlasta vården – hitta rätt i informationen om covid-19

 • Planerad operation kan flyttas till annan ort
  Det ökade trycket inom hälso- och sjukvården till följd av coronapandemin påverkar operationskapaciteten. Planerade operationer kan därför komma att erbjudas på annan ort inom Region Gävleborg än den som önskats.
  Planerad operation kan flyttas till annan ort – Region Gävleborgs webbplats

 • Vill du hjälpa till?
  I takt med att spridningen av coronaviruset fortsätter behöver Region Gävleborg ha kontakt med dig som har sjukvårdsutbildning.
  Vill du hjälpa till? – Region Gävleborgs webbplats

 • Coronas effekt på länets ekonomi – Rapport vecka 49
  Det nya coronavirusets har, utöver hälsofarliga aspekter, även stora negativa samhällsekonomiska effekter. Region Gävleborg gör allt för att lindra de negativa ekonomiska effekterna i länet inom ramen för organisationens resurser och ansvar.
  Coronas effekt på länets ekonomi – Region Gävleborgs webbplats

 • Stöd till dig som är företagare
  Du vet väl om att du som är företagare kan söka stöd för de negativa effekter som pandemin har på ditt företag ekonomi?
  Om regionalt stöd till företagare i Gävleborgs län på verksamt.se

Information som gäller hela landet

Vi behöver inte upprepa att smittan sprids allt mer i hela landet men vi gör det ändå. Covid-19 sprids snabbt när vi umgås nära, öka din skärmtid och träffas digitalt!
Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om nya föreskrifter som gör det möjligt att förbjuda besök på särskilda boenden för äldre om det behövs för att minska spridningen av covid-19. Detta kan innebära besöksförbud men det är än så länge inte aktuellt för boenden i Bollnäs kommun.

Statistik över antal fall av covid-19 i Sverige – Folkhälsomyndighetens webbplats

Viktiga länkar

 • Andra språk/other languages
  Länkar till information om coronaviruset/covid-19 på andra språk

 • Tänk källkritiskt
  Vid större händelser finns risk för ryktesspridning. MSB har tagit fram tips för vad du ska tänka på när du bedömer information.
  6 tips - tänk på det här när du bedömer information - MSB

 • Om du känner oro för coronaviruset
  Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv.
  Om du känner oro för coronaviruset – Folkhälsomyndigheten

 • Är det någon som gör dig illa?
  Coronapandemin har lett till ökad social distansering och att vi spenderar allt mer tid i hemmet. Nu larmar organisationer runt om i landet att våld i nära relationer ökar. Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam. Blir du utsatt?
  - Vill du ha hjälp eller göra en orosanmälan om en vuxen ring oss på tfn. 0278- 256 04 (mån-fre 8-12 och 12.30-16).
  - Gäller det orosanmälan för barn ringer du tfn. 0278- 252 02 (mån-fre 8-12 och 12.30-16.30).
  - Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation har direktnummer 073-087 87 26.
  - Du kan också ringa Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon tfn. 020-50 50 50.
  Mer om hur du kan få hjälp hittar du på vår webbplats

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bo Wallbäcks

Vi hör att vården går på knäna på grund av alla som behöver vård efter att ha blivit smittade i covid-19. Vi är på väg mot en riktig kris om vi inte skärper upp de val vi gör varje dag. Vi måste tänka på de som kämpar på våra sjukhus, långa pass med skyddsutrustning. De vårdar även unga med covid och många behöver hjälp med syrgas.

De som tar hand om de sjuka inom vård och omsorg är våra riktiga hjältar men de orkar inte hur mycket som helst. Vi kan hjälpa vården och våra medmänniskor genom att hålla oss ifrån att bli smittade. Se till att vara än försiktigare och gör allt du kan för att minska smittspridningen. Med dagens teknik finns det inga ursäkter för att inte välja ett videosamtal istället för att träffas.

Vi är på väg mot jul och julklapphandeln är i full gång. Handla lokalt men coronasäkert. Vänd dig till din favoritbutik och se vad just dom har för lösning på coronasäker shopping.

Följ de allmänna råden, alltid!

 • Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Avstå den där middagen och att trängas i butiker. Handla lokalt men coronasäkert och träffas via videosamtal.
 • Ta personligt ansvar och håll avstånd i skolan och på arbetet.
 • Gör inga onödiga resor och framför allt inte i kollektivtrafiken.
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covid-test.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Håll i och håll ut, tillsammans kan vi göra skillnad!

Till sidan om Covid-19