Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

UUnder oktober månad genomförde Gatuenheten en enkät med syftet att ta reda på hur nöjd medborgarna är avseende utformning och skötsel av Bollnäs kommuns parkmiljöer och gator och vägar. Enkäten fanns tillgänglig på här på bollnas.se, Bollnäs kommyúns intranät, Facebook samt i pappersform vid informationsdisken i Stadshuset.

Gatuenheten har nu gått igenom alla svar och kommentarer från enkäten – många kreativa tankar och idéer kom fram från de som svarat. Vi har fått ettt flertal kommentarer kring skötsel av våra gator/vägar och vi kan se i samanställningen att vi inte riktigt upp till målet att 70% av våra gator/vägar ska var i gott skick. Detta beror på att vi måste prioritera åtgärder för att hålla enhetens tilldelade budget.  

Vissa synpunkter om gator och vägars underhåll ligger inte på kommunen utan skickas vidare till Trafikverket som förvaltar och underhåller dessa.

– Vissa frågor, som bland annat önskemål om fler, bättre utrustade och bättre underhållna lekparker på ett antal platser i kommunen, kommer att lyftas vidare till våra politiker för att presenteras som en viktig fråga hos våra medborgare. Det handlar även här om möjligheten att finansiera – dels inköp av lekutrustningar, dels den återkommande driftskostnaden, säger Ingalill Rundgren, parkchef.

Onbacken och Björktjäratjärn är områden som berör. Där behöver vi förstärka samarbetet med andra intressenter i kommunen. Detta beroende på att Onbacken är en fornlämning och Björktjäratjärn är ett specifikt område med vatten och fågelliv. Här behövs många olika kompetenser, tankar och idéer i ett samarbete. Eventuella åtgärder beror också på möjlighet till resurser och finansiering.

En del önskemål kommer åtgärder att planeras in och utföras; så som fler bänkar och papperskorgar, att parker skyltas med namn, historik kring flottningen vid Flottargubben, förbättring av belysningen på några platser i stan.

– Vi vill tacka alla som svarat på enkäten och vi uppskattar att medborgarna hör av sig om mörka lampor med mera, säger Ingalill Rundgren.

Felanmälningar anmäls direkt via vår E-tjänst Felanmälan.

Sammanställning av park- gatuenkät, hösten 2020
Antal svar:184

Hur nöjd är du med utformningen/skötsel av Bollnäs kommuns parkområden?

Lekparker.

 71,7 % ”Varken nöjd eller missnöjd”/Ganska nöjd/  ”Mycket nöjd”

12,7 % ”Ganska missnöjd” / ”missnöjd”

 16,6 % ”Vet ej”.

Parker.

88% ”Varken nöjd eller missnöjd”/Ganska nöjd/Mycket nöjd.

8,2 % ” Ganska missnöjd/missnöjd”.

4,9 ”Vet ej”

Offentliga toaletter

29,4 % ”Varken nöjd eller missnöjd/Ganska nöjd/Mycket nöjd

31,6 % ”Ganska missnöjd/missnöjd”

39,4 ”Vet ej”

Hur upplever du att du blir bemött av Bollnäs kommuns parkarbetare?

62,1 % ”Varken bra eller dåligt/Ganska bra/Mycket bra”

0,5 % ” Ganska dåligt”/Mycket dåligt

37,4 % ”Vet ej”

Hur nöjd är du med sommarunderhållet av Bollnäs kommuns gator/vägar?

83,5 % ”Varken nöjd eller missnöjd/ Ganska nöjd/Mycket nöjd”

16,4 % ” Ganska missnöjd/missnöjd”

Hur nöjd är du med vinterunderhållet av Bollnäs kommuns gator/vägar ?

71,5 % ”Varken nöjd eller missnöjd/Ganska nöjd/Mycket nöjd”

26,9 % ” Ganska missnöjd/missnöjd

1,6 % ” Vet ej”.

Hur upplever du utvecklingen av Bollnäs kommuns gång-/cykelvägar under det senaste året?

76,5 %  ”Varken sämre eller bättre/ Ganska bra/ Mycket bättre”

11,6 % ” Sämre/Mycket sämre”

12,2 % ” Vet ej ”

Hur upplever du tillgängligheten ( anpassningar för personer med funktionsvariationer) på/vid Bollnäs kommuns gator/Vägar?

47% ”Varken bättre eller sämre/Bättre/Mycket bättre”

10% ”Sämre/Mycket sämre”

43,1 % Vet ej”

Hur upplever du den service du får när du vänder dig till kommunens gatuenhet?

38,9% ” Varken bra eller dåligt/ganska bra/mycket bra”

12,1 % ”Ganska dåligt/väldigt dåligt”

48,9 ” ” Har ingen åsikt/erfarenhet”

 

Ta även del av sammanställning av de vanligaste kommentarerna i Gatuenhetens enkät 2020.

Dela på Facebook