Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Bilden om julefrid som visas på tv, tidningar eller i flödet på sociala medier stämmer sällan med verkligheten. En del av oss bor i familjer som redan är svåra att leva med. Under julen ökar alkoholkonsumtionen, alkoholen gör att spärrarna släpper och utgör en riskfaktor att utsätta någon för våld. Även en pressad ekonomi utgör en sådan riskfaktor, kraven som ställs, förväntningar som spräcks, ökar pressen och stressen i en för många svår livssituation.

Stress och press ökar konflikter. Hårda ordväxlingar skadar små och stora. Allt våld syns inte på utsidan men känns på insidan. Barn är särskilt sårbara för föräldrarnas bråk och konflikter. Våld mellan föräldrar ökar risken för att barnen själva utsätts för våld.

Utifrån pandemin ökar risken att ingen heller ser det våld som barn och vuxna utsätts och det kan bli svårare att be om hjälp. Men det finns hjälp att få. Vi finns här för dig. Vi kan hjälpa dig.

Hjälp finns att få!

För dig som utsätts eller känner oro att utsätta någon annan, eller för dig som är orolig över någon som står dig nära, tveka inte, ta hjälp!

Läs mer om hot och våld i nära relationer och vilka kontaktvägar som finns

Nationell kampanj Tillsammans mot våld

Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna lanserar den nationella kampanjen Tillsammans mot våld, med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer. På över 300 butiker i landet visas bildspel som lyfter riskerna för ökat våld och var utsatta kan få stöd och hjälp.

Bollnäs kommun deltar i kampanjen genom att dela framtagna kampanjfilmer på vår Facebooksida och där informera om var man kan vända sig för att få hjälp.

Läs mer om kampanjen på Jämnställdhetsmyndighetens webbplats

 

Dela på Facebook