Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Belastningen i vården i Sverige är fortfarande mycket ansträngd. Det gäller även i Gävleborg även om situationen just nu ser lite ljusare ut än förra veckan. Vi vet dock att statistiken snabbt kan förändras. Alla de val du gör är viktiga för att skydda riskgrupper och för att hjälpa en mycket belastad vårdpersonal.

Akutmottagningarna och 1177 har den senaste veckan märkt ett ökat tryck. Det kan vara ett tecken att antalet smittade ökar efter helgerna samtidigt som många återgår till arbetet efter ledighet. Positivt är att fler vaccin blir godkända och att vaccineringen i samhället ökar.

Information från Bollnäs kommun samt kommunala bolag och förbund

Vi följer noggrant utvecklingen av coronaviruset, samverkar med berörda myndigheter och följer myndigheternas råd och rekommendationer. Genom snabba förändringar i våra verksamheter kan vi bidra till att bromsa smittan. Att samhällsspridningen av smittan ökar avspeglar sig i även i kommunens verksamheter.

Allmän frånvaro

 • Vi har fortfarande inte någon anmärkningsvärt högre frånvaro i våra verksamheter än förväntat med hänsyn till de skärpta försiktighetskraven. Allmän frånvaro innefattar bland annat vård av barn och sjukfrånvaro.

Barn och utbildning

 • Fjärr- och distansundervisning för Bollnäs kommuns högstadieskolor från och med måndag 11 januari
  Regeringen har beslutat att ge grundskolornas huvudmän möjlighet att bedriva fjärr- och distansundervisning på högstadierna från och med måndag den 11 januari. Det är en stark rekommendation från Region Gävleborgs smittskyddsläkare att detta genomförs i länet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Bollnäs kommun, Åsa Äng Eriksson (M), har därför beslutat att införa fjärr- och distansundervisning för högstadierna på kommunens grundskolor; Alirskolan, Arbråskolan samt Kilafors skola från och med måndag den 11 januari till och med den 24 januari 2021. Även friskolan Lust och Lära kommer att följa kommunens beslut. Vårdnadshavare samt berörda elever får mer information om formerna för detta via respektive rektor.
  Läs mer: Även fjärr- och distansundervisning på Bollnäs kommuns högstadieskolor
 • Fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan
  Bollnäs kommuns gymnasieskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari. Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen och fortsätter som vanligt. 
  Läs mer: Coronainformation från Hälsinglands Utbildningsförbund

Vård och omsorg

 • Inom våra verksamheter för vård och omsorg är läget ansträngt men under kontroll. I och med en ökad samhällsspridning ökar oundvikligt även smittspridning inom äldreomsorgen. Både personal och brukare screenas vid misstanke om smitta, allt för att så tidigt som möjligt vidta åtgärder enligt fastställda rutiner och stoppa spridning. Vårdpersonalen följer beslutade rutiner och använder generellt alltid skyddsutrustning i form av visir och munskydd i nära kontakter. Kohortvård bedrivs enligt rutin, där de som är sjuka vårdas på en egen avdelning, av ett speciellt vårdteam.

 • Tillgången till skyddsutrustning är god.

 • Nästa vecka påbörjas vaccination av personal på våra äldreboenden.
  Läs mer: Rekommendationer för vaccination mot covid-19

Fritidsanläggningar, föreningsliv & bibliotek

 • Med anledning av Regeringens och Folkhälsomyndighetens besked om extra skärpta restriktioner har vi gjort anpassningar i våra verksamheter för att minska smittspridningen av covid-19.
  Läs mer: Anpassningar i våra verksamheter

Covid-information från våra kommunala bolag och förbund: 


En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Det är många som nu börjar arbeta igen efter ledigheter kring jul och nyår. Vaccinationerna har påbörjats men det dröjer ett tag till innan effekten av dessa uppstår, men håller vi bara ut kan vi snart börja kunna se ett ljus i mörkret. Det är därför viktigt att vi fortsätter följa de allmänna råden och skyddar dig själv och andra från att bli smittade.

 • Träffa bara de du vanligtvis umgås med.
 • Undvik onödiga resor med tåg eller buss.
 • Ta personligt ansvar och håll avstånd – alltid!
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest.
 • Tvätta händerna ofta och noga.

Håll i, håll ut och håll avstånd – tillsammans kan vi göra skillnad!


Information från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg

Smittan är fortfarande mycket hög i Gävleborgs län och sjukvården upplever en mycket hög belastning. Just nu ringer många till 1177 Vårdguiden på telefon och berättar att de har fått symtom på covid-19 efter helgerna. Det betyder att vi snart kan komma att behöva vårda många fler patienter. Region Gävleborg vädjar till allmänheten att följa de allmänna skärpta rekommendationerna. Här nedanför länkar vi till covidnyheter från Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.


Information som gäller i hela landet

Skärpta nationella allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 råder fortfarande. Här nedanför länkar vi till covidnyheter som gäller för hela landet.

Till sidan om Covid-19