Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Följ med i projektet Sveriges bästa resecentrum i Bollnäs

Att vara flyktingguide/språkvänsprakvan pratbubbla
Genom att bli flyktingguide/språkvän har du möjlighet att hjälpa en nyanländ flykting i Bollnäs att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Att få en flyktingguide/språkvän möjliggör kontakten med svenskar och det svenska samhället, samt ökar kunskapen om svenska traditioner, den svenska kulturen och språket.

Din insats hjälper nyanlända att komma in snabbare in i samhället.

Vem kan bli en flyktingguide/språkvän?
Du behöver inga speciella förkunskaper för att bli flyktingguide/språkvän, bara du är intresserad av att träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. Och att du vill hjälpa nyanlända att träna svenska och lära dem om det svenska samhället.

Alla kan bli flyktingguide/språkvän, såväl unga som äldre personer. Det kan vara en person, ett kompisgäng eller en familj.

Vem kan få en flyktingguide/språkvän?
Du som är nyanländ flykting med beviljat uppehållstillstånd och omfattas av det kommunala flyktingmottagandet.

Informationsmaterial

Kontakt:
Sandra Tynell
Tel: 0278- 253 67
Mobil: 073-054 05 77
E-post: sandra.tynell@bollnas.se

 

Här kan du anmäla dig att bli språkvän/flyktingguide.

För att vi ska kunna göra en så bra matchning som möjligt ber vi dig att fylla i så många uppgifter som möjligt. När du fyllt i de uppgifter du vill ange klickar du på knappen Skicka anmälan längst ner.

I och med det samtycker du att vi registrerar dina personuppgifter som du angivit i detta formulär.

Här kan du läsa mer om personuppgiftslagen.


17283047 flyktingar 1 

 

När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Du behöver folkbokföra dig hos Skatteverket, du ska också skriva in dig hos Försäkringskassan för att kunna ta del av det sociala trygghetssystemet i Sverige.

Folkbokföring
Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd och
  • var du är folkbokförd.

Rätten till barnbidrag och bostadsbidrag är beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror också på var du är folkbokförd

Flyktingverksamheten har tre huvuduppgifter

Flyktingmottagning
Ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet för personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Integrationsstrategi
Flyktingverksamheten arbetar även med den av kommunfullmäktige antagna integrationsstrategin vilket bl.a. innebär att i samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag utveckla mottagandet och integreringen av nyanlända invandrare i Bollnäs kommun. Även andra aktörer i samhället, företag och myndigheter, förenings liv m.fl. ska stimuleras till att samverka för att få till stånd utveckling av sin egen verksamhet och samhällets genom ett aktivt integrationsarbete.

Informationsverksamhet
Information i flykting/invandrar frågor till olika organisationer, skolor, enskilda medborgare o.s.v.

Läs Bollnäs kommuns integrationsstrategi här


Ansökan 
Ansökan om medel för Insatser och samverkan som stärker integration i kommunen
- Information om ansökan om medel för insatser och samverkan
Delrapportering
- Slutrapportering
- Ansökan om förlängning/förändring av statlig ersättning

Bollnäs kommun har en tillsvidareöverenskommelse med staten genom Länsstyrelsen om mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande.

Ny förordning fr o m 160301 (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av bosättning i en kommun under det kommande kalenderåret (mottagandebehov). Migrationsverket ska göra en ny beräkning av mottagandebehovet när det finns skäl för det.

Länsstyrelsen ska på grundval av länstalen besluta om fördelningen mellan kommuner inom länet av antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar under ett visst kalenderår (kommuntal). Kommuntalen ska beslutas i förväg för ett kalenderår i taget.

Anvisning sker genom Migrationsverket.

Flyktingmottagningens huvuduppgift är att svara för det kommunala flyktingmottagandet.

Flyktingmottagande mellan 2016-07-20 - 2019-07-19
Du som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige som flykting eller alternativt skyddsbehövande efter den 20 juli 2016, samt är folkbokförd i Bollnäs kommun, omfattas av den nya lagen om etableringsinsatser.

Ett uppehållstillstånd som beviljas en flykting eller en alternativt skyddsbehövande enligt 5 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska, i stället vara tidsbegränsat.

Om utlänningen är flykting ska uppehållstillståndet gälla i tre år. 
Om utlänningen är alternativt skyddsbehövande ska uppehållstillståndet gälla i tretton månader. Från och med den 1 december 2010 är det Arbetsförmedlingen som har det samordnade ansvaret för etableringsinsatser av nyanlända invandrare och det är Försäkringskassan som betalar ut etableringsersättning.

Öppettider
Måndag till fredag: 08.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Drop in
Tisdagar och torsdagar: 13.00-15.00
 

Kontakter

Josefin Backastrand
Enhetschef
Tfn: 0278-269 36
Mob: 072-550 15 68
E-post: josefin.backastrand@bollnas.se

Elsa Matteoni
Integrationsutvecklare
Tfn: 0278- 256 99
Mob: 073-274 84 63
E-post: elsa.matteoni@bollnas.se

Sandra Tynell
Integrationssamordnare
Tfl: 0278- 253 67
Mob: 073-054 05 77
E-post: sandra.tynell@bollnas.se

Temesghen Hagos Kibrom
Flyktinghandledare
Tfl: 072-502 44 86
E-post: temesghen.hagos.kibrom@bollnas.se

Amal Zakaria
Flyktinghandledare
Tfn:070-327 55 63
E-post: amal.zakaria@bollnas.se

 

Besöksadress
Flyktingmottagningen
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs

 

I december 2010 startades stödboendeverksamheten. Verksamheten vänder sig till ungdomar med uppehållstillstånd som tidigare anlänt till kommunen som ensamkommande flyktingbarn.

 

Ungdomar som har fyllt 18 år och som samtycker att flytta till stödbeonde kan efter samråd med stödboendeverksamheten och beslut från socialtjänsten få fortsatt stöd från stödboendeverksamheten, dock ej längre än till 21-årsålder.

 

Ungdomarna bor i egna lägenheter, som hyrs av stödboendeverksamheten. Lägenheterna är spridda i kommunen.

Kontakt:
Integrationshandledare Micael Kolsmyr telefon: 0278- 322 05