Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Integration är en viktig fråga vilket gör att många vill främja integrationsarbetet, bland annat genom att bevilja projektmedel. Det är möjligt att söka projektmedel hos exempelvis Länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden och AMIF.

Kontakta oss om du har en projektidé där du ser oss som möjlig samverkanspart.

Aktuella projekt under 2020

SFI för föräldralediga
Genom § 37a-medel från Länsstyrelsen driver Flyktingverksamheten i samarbete med SFI och Öppna förskolan SFI-undervisning för föräldralediga. Genom detta projekt minskar risken för isolering som föräldraledighet annars ofta innebär för nyanlända kvinnor.

Projekttid: 2019-08-20--2020-07-21

Kontakt:
Elsa Matteoni
E-post: elsa.matteoni@bollnas.se
Tfn: 0278-256 99

sprakvan pratbubblaÄr du ny i Sverige och vill träffa någon som du kan prata svenska med? Med en språkvän får du prata svenska och lära dig mer om det svenska samhället. Ni kan träffas hemma hos varandra eller göra något annat tillsammans. Du kan få en språkvän som du träffar själv eller tillsammans med din familj.

Vill du som är svensktalande bli språkvän till en nyanländ, eller veta mer om vad det innebär är du välkommen att kontakta oss.
Vi har också förslag på aktiviteter du kan göra med din språkvän.

Vem kan bli språkvän?
Du som är inskriven på Flyktingmottagningen i Bollnäs kommun eller du som vill hjälpa någon att få en bra start i det svenska samhället.

Hur gör jag?
Kontakta Flyktingmottagningen och berätta att du vill bli språkvän. Du kan komma på drop in, ringa eller skicka e-post. Vi frågar dig om vem du är och vad du tycker om att göra på fritiden. Sen letar vi en språkvän som passar dig och bjuder in till ett möte.

Följ oss gärna på Facebook.

Här kan du anmäla dig att bli språkvän/flyktingguide.

För att vi ska kunna göra en så bra matchning som möjligt ber vi dig att fylla i så många uppgifter som möjligt. När du fyllt i de uppgifter du vill ange klickar du på knappen Skicka anmälan längst ner.

I och med det samtycker du att vi registrerar dina personuppgifter som du angivit i detta formulär.

Här kan du läsa mer om personuppgiftslagen.


17283047 flyktingar 1 

 

När du är ny i Sverige finns det några saker du måste tänka på. Du behöver folkbokföra dig hos Skatteverket, du ska också skriva in dig hos Försäkringskassan för att kunna ta del av det sociala trygghetssystemet i Sverige.

Folkbokföring
Alla som bor i Sverige blir folkbokförda. Där registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor.

Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd och
  • var du är folkbokförd.

Rätten till barnbidrag och bostadsbidrag är beroende av att du är folkbokförd. Var du ska betala din skatt och rösta beror också på var du är folkbokförd

Flyktingverksamheten har tre huvuduppgifter

Följ oss gärna på Facebook

Vi som arbetar inom Flyktingverksamheten

Dino Hadzizulfic
Verksamhetschef
Tfn: 0278-255 06
Mob: 070-327 55 64
E-post: dino.hadzizulfic@bollnas.se

Josefin Backastrand (Föräldraledig)
Enhetschef

Elsa Matteoni
Integrationsutvecklare
Tfn: 0278- 256 99
Mob: 073-274 84 63
E-post: elsa.matteoni@bollnas.se

Sandra Tynell
Integrationssamordnare
Tfl: 0278- 253 67
Mob: 073-054 05 77
E-post: sandra.tynell@bollnas.se

Temesghen Hagos Kibrom
Flyktinghandledare
Tfl: 072-502 44 86
E-post: temesghen.hagos.kibrom@bollnas.se  

Amal Zakaria
Flyktinghandledare
Tfn:070-327 55 63
E-post: amal.zakaria@bollnas.se

Flyktingmottagningen i Bollnäs ansvarar för kommunens flyktingmottagande. Kommunens flyktingmottagande arbetar för att flyktingar så snabbt som möjligt ska kunna bli en del av samhället.

Vilka ingår i kommunens flyktingmottagande?
Personer som fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eller övrigt skyddsbehövande ingår i det kommunala flyktingmottagandet om de är folkbokförda i kommunen. Det innefattar även personer som är anhöriga till dessa.

Som flykting kan man vara inskriven hos flyktingmottagningen i maximalt 24 månader.

Det är Migrationsverket som avgör om en person har tillräckliga skäl att få uppehållstillstånd eller inte. Så länge personer är asylsökande omfattas de inte av det kommunala flyktingmottagandet. Läs mer på www.migrationsverket.se

Vad hjälper vi till med?
Flyktingmottagningen arbetar med insatser för att underlätta integration och etablering. Det innebär bland annat stöd för klienter med att skapa kontakt med exempelvis samordnare för skola och arbete, bank, Skatteverket, Försäkringskassan, sjukvård och föreningsliv.

Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande huvudansvaret för vuxna nyanländas introduktion och etablering på arbetsmarknaden. Läs mer på www.arbetsformedlingen.se

 

Flyktinghandledare

Temesghen Hagos Kibrom
Tfl: 072-502 44 86
E-post: temesghen.hagos.kibrom@bollnas.se

Amal Zakaria
Tfn:070-327 55 63
E-post: amal.zakaria@bollnas.se