Vill du bli en fritidskompis? Skicka in din intresseanmälan idag!
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00
Pingstkyrkan i Bollnäs
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” Länk till hela Plan- och bygglagen

Nedan följer riktlinjer för hur du ska sköta:

Växtlighet
Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Länk till broschyr om häckar från SKR

Du som har utfart mot gata:
Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:
Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är:
> Över gångbana, minst 2,5 m
> Över cykelväg: minst 3,2 m
> Över körbana: minst 4,6 m

Träd och buskar växer!
För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Plantera på rätt ställe!
Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och mindre buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.

Gångbana
Bestämmelser om gångbanerenhållning finns i renhållningslagen, renhållningsförordningen och kommunala föreskrifter.

Fastighetsägare är skyldiga att snöröja, halkbekämpa och sopa på gångbaneutrymmen utanför egen fastighet. Då kommunen använder gångbaneutrymme för snöupplag bortfaller fastighetsägarens skyldighet på den del av utrymmen där uppläggning sker.

Tänk även på att du som fastighetsägare ansvarar för att farliga istappar som hänger ut över gångbana tas bort.

Staket
Staket bör placeras minst 60 cm innanför fastighetsgräns.

Snötipp
Snö från tomtmark får inte fraktas ut på gatu- och parkmark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier med mera får endast ske till snötippen vid Bollnäs avloppsreningsverk.