Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.

Bollnäs kommun har skickat en framställan till Regeringskansliet, Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, där kommunen erbjuder sig att teckna samhällskontrakt och stå värd för utlokalisering av statliga arbetstillfällen. Det kan handla om 600-1200 arbetstillfällen.

Tillsammans med Ljusdal och Ovanåkers kommun anser Bollnäs kommun att för att få stor effekt på den hårt ansatta arbetsmarknaden i Gävleborg bör en utflytt av statliga arbetstillfällen koncentreras till Bollnäs.

Bra geografiskt läge
Kommunens geografiskt centrala läge med effektiv infrastruktur möjliggör för resande med kollektivtrafik och stärker arbetsmarknadsutvecklingen i ett större geografiskt område.

– Vi möter upp samhällskontraktet och är beredda att tillsammans med den verksamhet som kan bli föremål för en utlokalisering, se till att skapa så goda förutsättningar som möjligt, så att etableringen snabbt blir framgångsrik och produktiv, framhåller kommunalrådet Marie Centerwall. Arbetet med att möjliggöra för att ta emot en större etablering har pågått en tid och förutsättningarna i Bollnäs är goda.

– Genom samverkan mellan tre kommuner och erfarenheter från tidigare etableringar anser vi att Bollnäs, mitt i Gävleborg, är ett självklart alternativ för regeringskansliet i arbetet med att utlokalisera statliga arbetstillfällen, betonar näringslivschef Peter Eriksson.

Läs hela brevet till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht här.
 
Ytterligare information här:
Bilaga 1. Statistikbilder för december