Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Post- och telestyrelsen har gjort en kartläggning över tillgången till snabbt bredband på 100 Mbit/s för hushåll och företag i Gävleborgs län. Kartläggningen visar att Bollnäs kommun står för den största ökningen i andel företag och hushåll sedan 2016, med en ökning på 10 procent för hushållen och 16 procent för företagen. Bollnäs har tillsammans med Gävle och Ljusdals kommuner kommit längst i bredbandsutbyggnaden till företag.

Läs mer om bredbandsutbyggnaden i Gävleborg

Bollnäs kommuns bredbandsstrategi
Kommunen har ett mål i vår bredbandsstrategi att 90 % av kommunens invånare ska ha tillgång till fiber innan år 2020. Målet om 90 % är redan uppnått och Bollnäs energi gräver kontinuerligt i hög takt för att ytterligare öka tillgången till fiber. Regeringen har nyligen höjt ambitionen till att 98 % av befolkningen ska ha tillgång till fiber år 2025 och har ett mål att 95% ska ha tillgång till fiber 2020. Bollnäs kommun kommer under hösten att anpassa vår bredbandsstrategi mot de målen.

Bollnäs kommuns nuvarande bredbandsstrategi