Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nu ska Örsängesvägen på Ren bli bättre! Därför kommer framkomligheten på Örsängesvägen i riktningen från Virvelvägen mot Renshammarvägen att vara begränsad under ca en månad. 

Det här är den andra delen av vägarbetet på Örsängesvägen som kommer att pågå under sommaren. Idag är vägen av dålig kvalitét och får lätt tjälskador och det är därför som vägarbetet genomförs.