Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018 för att öka invånarnas beredskap inför samhällskriser.

uppnerWEBB

Krisberedskapsveckan 2018 är mellan 28 maj - 3 juni. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att börja reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktiga samhällsfunktioner som el-, vatten- och telekommunikationer slutat fungera.

Krisberedskapsveckan syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och det egna ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. 

I samband med årets krisberedskapsvecka skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på uppdrag av regeringen ut broschyen "Om krisen eller kriget kommer" till Sveriges alla hushåll. Syftet med informationen är att att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Läs mer om hur du kan förbereda dig inför en samhällskris