Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Samhällsbyggnadskontoret har tagit badvattenprover på Karlslunds badplats en gång i veckan sedan den 21 maj. Alla analyser hittills har bedömts varit tjänliga, vilket betyder att det är bra badvattenkvalitet.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att ta prover i början på varje vecka under badsäsongen. Resultaten kommer normalt en vecka senare vilket innebär att det kan vara svårt att veta dagens badvattenstatus. För att följa sommarens resultat kan du titta på Havsmyndighetens webbplats.

Provtagning vid Karlslundbadet planeras vid 15 tillfällen. Det är väldigt många provtagningstillfällen jämfört med de flesta badplatser i Sverige som provtas en till två gånger per säsong.
Det schemat för provtagning har samhällsbyggnadskontoret följt årligen sedan sommaren 2014. 

Hos Havsmyndigheten finns också badvattnets status för fler badplatser i kommunen.

 KarlslundsbadetWEBB