Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19? Nu gäller skärpta allmänna råd i Gävleborg!
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Just nu förekommer det att privatpersoner blir uppringda för att boka tid för ventilationsrengöring och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och att det måste göras innan ett visst datum. Detta påstående stämmer inte.

Med anledning av den höga brandrisken förekommer just nu att personer utnyttjar detta och försöker få fastighetsägare/privatpersoner att boka tid för ventilationskontroll.

Inget lagkrav för en- och tvåbostadshus - Det inte finns något lagstadgat krav för en- och tvåbostadshus om rengöring av ventilation och imkanaler. Fastighetsägaren har eget ansvar för detta.

Flerbostadshus ska kontrolleras regelbundet - Flerbostadshus ska kontrolleras regelbundet av certifierade personer.

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs. Vid utebliven kontroll eller om ventilationen har fel eller brister kan kommunen förelägga byggnadens ägare att rätta till detta.

Läs mer på Boverket
OVK-Obligatorisk ventilationskontroll Länk till extern webbplats

Certifierade personer Länk till extern webbplats

Dela på Facebook