Har du frågor om Covid-19?

Länsstyrelsen har den 31/7 klockan 10.00 lättat på tidigare totala eldningsförbud. Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark och på iordninggjorda grillplatser. Dock får du grilla på din egen tomt. Festivaler och liknande kan söka dispens från eldningsförbudet. 

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Gävleborg län från och med den 25 maj.
Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen.
  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida, länk här. Länk till extern webbplats

Kontakt angående eldningsförbudet:
Länsstyrelsen Gävleborgs reception, telefon: 010-225 11 00

 

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar eller eldar är alltid ansvarig om det sker en olycka.

 

Fire ban information in English
A fire ban is in effect for all of Gävleborg county. The ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

Due to dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. Despite the recent rainfaill, a fire ban is still necessary for all of Gävleborg county.

Contact your municipal fire services for detailed information about fire risks and fire bans. More information about fire services in the county can be found here.

For detailed information about the fire ban contact the County Administrative Board of Gävleborg at telephone 010-225 11 00.