Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

 SCB har publicerat definitiva uppgifter för första halvåret. Dessa skiljer sig marginellt mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under första halvåret ökat med 131 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 8 personer.

Antalet födda är 150 och det är fler än de senaste åren.
Antalet döda är 153 och det är färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd.
Antalet inflyttade är 593 och det är något färre än motsvarande period i fjol och färre än åren dessförinnan.
Antalet utflyttade är 460 och det är färre än motsvarande period de senaste åren.

Under 2014 till 2016 ökade invånarantalet kraftigt, främst med anledning av stor flyktinginvandring till Sverige. Utvecklingen vände nedåt 2017 och de tre första kvartalen minskade invånarantalet med 78 personer. Sista kvartalet 2017 blev det återigen en ökning, främst med anledning av minskad utflyttning. Första halvåret i år fortsätter invånarantalet att öka. Jämfört med förra året är det främst antalet utflyttade som minskat.

Det är svårt att säga hur utvecklingen blir resten av året. Fortsätter nuvarande trend kan det bli en ökning på uppemot 200 personer för helåret.

För övriga hälsingekommuner så ökar samtliga utom Söderhamn.

I bifogad fil finns tabeller för utvecklingen i kommuner och län första halvåret, preliminära uppgifter för kommunen till och med juli, samt en kommunprognos för helåret.


Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Telefon 0278-251 43