Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

En mötesplats där företagare, politiker och tjänstemän tillsammans kan föra samtal och mingla om frågor som rör dig, ditt företag och kommunens utveckling.

puff webb 587 foretagarcafe

Du som företagare får ny kunskap, framföra dina åsikter, ställa frågor, nätverka, kanske till och med hitta nya samarbetspartners och kunder. Samtidigt får vi veta vad du som företagare har för behov, nu och i framtiden. Varje månad får du träffa engagerande och intressanta föredragshållare som pratar om viktiga frågor som rör kommunens utveckling och dig som driver företag. 

Tillsammans kan vi föra kommunen och näringslivet framåt med ett bättre företagsklimat som resultat.

När: 30 augusti
Plats: Caféterian i Bollnäs Stadshus
Tider: Drop in mellan 16:00 – 19:00
Förtäring: Vi bjuder på fika!
Föredrag: Mellansvenska Handelskammaren håller ett cirka 15-20 minuter lång föredrag med start klockan 17:00. 

Vi kommer få höra hur Handelskammaren som organisation har utvecklats under de senaste åren, vilka uppdrag de har och vad de kan hjälpa dig med. Vi får också veta mer om hållbarhetsrapporteringen och redovisningskravet för företagen. Dessutom får vi information om trainee programmet Higher Ambition som syftar till att öka attraktionskraften i Hälsingland. Bollnäs är en av de kommuner som medverkar i detta med syfte att få fler högskoleutbildade, YH- utbildade samt de som har annan utbildning som är specifikt riktad att stanna kvar eller komma hit och arbeta i näringslivet.

Mer information och fler datum för vårt Företagarcafé hittar du på www.bollnas.se/foretagare

Välkommen!