Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Ta chansen att tycka till om hur det är att cykla i Bollnäs kommun genom att delta i undersökningen Cyklistvelometern! Enkäten riktar sig till dig som cyklar varje dag och till dig som cyklar någon gång då och då. Cyklisters perspektiv är värdefulla för att kunna göra Bollnäs cykelvänligare.

Cyklandet i fokus
Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets nya nationella undersökning om cykelfrågor, där cyklister får betygsätta sin kommun. Vi hoppas på ett stort deltagande i undersökningen för att få in åsikter från många cyklister i Bollnäs kommun. Då blir det lättare att arbeta systematiskt för att göra kommunen cykelvänligare. Du kan fylla i enkäten fram till 14 oktober 2018. 

Ett ökat cyklande har många fördelar så som bättre miljö, klimat och ökad folkhälsa. Det bidrar dessutom till ett Bollnäs med mindre trängsel, mindre trafikbuller och bättre luftkvalitet.

Enkät: Cyklistvelometern