Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

I fredags fick Samhällsbyggnadskontoret ett telefonsamtal om att boende i Västansjö utanför Kilafors hittat en stor hink med illaluktande kemiskt innehåll, inkastat på sin tomt vid korsningen mot Stugubacksvägen. Området är klassat som vattenskyddsområde och försörjer Helsingevattens kunder i Kilafors med kranvatten vilket gör området extra känsligt för föroreningar.

Samhällsbyggnadskontoret kontaktade inledningsvis räddningstjänsten som gör utryckningar vid akuta föroreningar inom vattenskyddsområden men insatsledaren på räddningstjänsten gjorde bedömningen att läget inte var akut. Därefter åkte en av Bollnäs kommuns miljöinspektörer till platsen tillsammans med personal från gatuenheten och Helsinge Vatten AB för att undersöka saken.

– Vi såg genom köksfönstret att det låg något i skogsdungen och blev fundersamma. Vi förstod att vi behövde meddela någon direkt eftersom vi bor på ett vattenskyddsområde, säger Stig Svensson, tomtägare i Västansjö.

På platsen några meter från vägen hittades en stor blå plåthink med en ljusgul trögflytande sörja i. En del av innehållet hade runnit ut, uppskattningsvis 3-4 kg. Locket till hinken hittades närmare vägen där det också hade spillts på marken. Spillet var koncentrerat till en liten yta då sörjan var så pass trögflytande. Uppskattningsvis fanns 5 kg kvar i hinken. Innehållet visade sig vara Q8 Rubens 00, ett smörjfett som ska klara låga temperaturer och högt tryck. De var tack och lov inte farliga för varken människa eller miljö. Bedömning gjordes att spillet kunde tas omhand på plats av gatuenheten och köras till BORAB för omhändertagande.

kemiskt webb

Personalen från gatuenheten tog reda på hinken och sanerade genom att gräva bort det område som förorenats.

sanering webb

– Naturligtvis ska produkter av det här slaget aldrig dumpas i naturen. Det är bra med rådiga invånare som hör av sig när de ser något om en misstänkt förorening. Ingen vill ha en förstörd vattentäkt, säger Björn Walldén, miljöskyddsinspektör på Samhällsbyggnadskontoret.

Ring alltid 112
Om du upptäcker något som du misstänker kan vara farligt för miljön eller akuta olyckor (exempelvis vid ett oljeutsläpp) ska det omedelbart rapporteras genom alarmering på 112, i synnerhet inom ett vattenskyddsområde. Om du har generella frågor om risker för miljön kan du kontakta Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning.

En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning
Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika åtgärder och verksamheter som kan tänkas äventyra dricksvattnet. I Bollnäs kommun finns fem kommunala vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter. Alla är grundvattentäkter. Läs mer om dem på
helsingevatten.se.