Har du frågor om Covid-19?

Gångvägen har höjts och fått nytt fint, tåligt underlag. Den högre gångvägen kommer inte översvämmas lika lätt och det tåliga underlaget gör att vägen kommer kunna snöröjas, något som inte varit möjligt tidigare år.

Ny belysning har satts upp så att det nu finns gatlyktor längs hela gångvägen utmed vattnet för att det ska kännas tryggt att gå runt Vågen även efter mörkrets intåg.

Träd har flyttats och det har planterats flera nya. Samtidigt har sly röjts bort för att öka utsikten mot vattnet. Det har gjorts nya rabatter och vid sittplatserna har bland annat tujor planterats som inramning och vindskydd. Tujorna har återanvänts från de krukor med blomsterarrangemang som prydde staden i somras. Återstår gör nya bänkar och papperskorgar som monteras till våren, om det inte hinns med innan tjälen kommer förstås.

Även boulebanan har flyttats och är nu placerad närmare folkparken intill fotbollsplanen. Bouleplanen flyttades för att få större banor och därmed möjliggöra för klubben att arrangera tävlingar.

Arbetet har finansierats med hjälp av staten från bidrag för grönare städer. Det är teknik-, service- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret som tillsammans hjälpts åt att söka bidrag för projektet. Nästa år finns förhoppningar om att få ytterligare bidrag för att kunna byta ut fontänen och rusta lekparken.

- Hittills har det nästan uteslutande varit positiva reaktioner från allmänheten, säger parkchef Ingalill Rundgren. Se henne berätta mer om förbättringsarbetet längs Vågen i filmen.