Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Fritidsenheten i Bollnäs Kommun har beslutat att avsluta arbetet med sitt stora varumärkeskoncept och hälsokonvent BollnäsEss, efter tio framgångsrika år.

– Vi har tagit detta så långt vi kunnat och velat enligt vår strategi alltsedan starten, och det är nu dags att se över nya metoder och tillvägagångssätt för folkhälsoarbetet i Bollnäs Kommun, säger Anna Hammarström, konventansvarig.

Fritidsenheten i Bollnäs Kommun har ett stort engagemang för folkhälsofrågor sedan lång tid tillbaka, och har genom åren på många olika sätt skapat förutsättningar för kommuninvånarnas hälsa, genom det dagliga arbetet men också genom att arrangera hälsoevenemang i olika omfattningar. Ett av dessa evenemang är det välkända varumärkeskonceptet BollnäsEss, som fått ett brett genomslag i hela landet.

Syftet med BollnäsEss har alltid varit att lyfta uppmärksamheten och skapa en bredd i hälsofrågorna i kommunen. Att ge människor inspiration och förutsättningar för att skapa ett folkligt ansvar för att ta hand om sin hälsa på bästa sätt.

Konventet som startade i mindre skala har med tiden utvecklats till ett välkänt, växande varumärke och blivit ett av Sveriges största tränings- och hälsoevent. BollnäsEss har lockat deltagare från hela landet, vilket satt Bollnäs på kartan och gett kommunen ett gott anseende som en kommun i framkant när det gäller folkhälsoarbete.

– Det har varit ett riktigt roligt och givande decennium med många goda kollegor och arbetssituationer som gjort det till tio berikande och inflytelserika år för fritidsenhetens arbete. Det tar vi med oss in i nästa epok, säger Anna Hammarström.

När BollnäsEss startade var Bollnäs en typisk idrotts- och föreningsstad där kommunen själv stod för stora delar av utbudet inom träning och hälsoaktiviteter utanför föreningslivet.

– Idag ser vi att Bollnäs utvecklats till en relativt hälsomogen kommun som erbjuder en mångfald av möjlighet till ett aktivt och friskare liv. Invånarna hittar sina egna vägar till aktiviteter och intresset för hälsa har ökat markant de senaste åren – vilket ju också var det främsta syftet med att arrangera BollnäsEss och fortfarande är den stora poängen med folkhälsoarbetet som bedrivs dagligen, säger Anna Hammarström

Fritidsenhetens ledningsgrupp vill tacka alla som bidragit och engagerat sig i evenemanget: Presentatörer, samarbetspartners, funktionärer, föreningar och företag som använt BollnäsEss för att främja medarbetarnas hälsa, för att nämna några. Samt, inte minst, alla tusentals deltagare som spridit träningsglädje på BollnäsEss genom åren.