Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Vi får ofta frågan hur det går med bygget av bandyhallen. Här kommer därför en beskrivning av nuläget till dig som undrar.

Detaljplanen är ute på granskning fram till och med 7 december. Det betyder att de som haft synpunkter under samrådstiden har möjlighet att komma med ytterligare synpunkter utifrån våra svar efter samrådet. Samråd har vi för att alla som vill ska få tycka till och för att vi ska hinna svara på synpunkterna.

Därefter ska ärendet upp för beslut i fullmäktige i början av året,sannolikt i slutet på februari, om inte överklagan av beslutet om att ställa ut samrådshandlingen för granskning, som ligger för behandling i förvaltningsrätten, drar ut på tiden.  I samband med mötet skrivs ett protokoll som justeras cirka två dagar efter sammanträdet. Från att protokollet är justerat vinner detaljplanen laga kraft tre veckor senare, om ingen överklagat beslutet – då tar det längre tid. Laga kraft betyder att beslutet inte längre går att överklaga. Så ser den demokratiska processen ut.

Därefter kan en ansökan om bygglov göras. Det är Bollnäs bandys fastighetsbolag som är ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget som kommer att ansöka om bygglov. Bygglovsansökan lämnas till samhällsbyggnadskontoret hos oss på Bollnäs kommun. Om bygglovsansökan stämmer överens med villkoren i detaljplanen tar det inte så lång tid att handlägga det. Alla ärenden hanteras i den ordning de kommer in till oss oavsett om ärendet kommer från privatpersoner eller ett företag. Från att vi tagit emot en komplett ansökan har vi enligt lag 10 veckor på oss att handlägga ett ärende men ofta går det fortare än så. När ansökan är komplett handlägger vi ärendet genom att kontrollera förutsättningar, skicka grannehöranden (låta grannar och andra berörda yttra sig), remisser och slutligen skriva beslut. Ett beslut om bygglov kan överklagas inom tre veckor.

Så fort Bollnäs bandy fått bygglovet det bara att inleda byggprocessen!

 Bro 44 visionsbild webb

Observera att det här är en visionsbild. Hur bandyhallen kommer att se ut kommer att visa sig i bygglovsansökan.